Dijke,%20Zijn%20veelbewogen%20leven

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 6,50

P. van Dijke: Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid
 
van den nu zaligen heer P. van Dijke, in leven Gereformeerd leeraar te St.-Philipsland.
 
Medegedeeld door eenige vrienden.
 
Benevens eenige brieven.
 
Met een inleidend woord van den Weleerw. heer D. WIjting, Predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Goes.
244