Vreugdenhil,%20Zijt%20goedsmoeds

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 6,50

Ds. C.G. Vreugdenhil: Zijt goedsmoeds
 
Tien predikaties ontleend aan het boek ,,De Handelingen der Apostelen''
 
Met 10 kleurenfoto's en enkele zwart/wit foto's van het zendingsveld op Irian Jaya.
 
  1. Opgenomen daar zij het zagen - Handelingen 1 : 9
  2. De dag van het Pinksterfeest vervuld - Handelingen 2 : 1 - 4
  3. En het zal zijn - Handelingen 2 : 21
  4. Een iegelijk van u worde gedoopt - Handelingen 2 : 38 - 39
  5. Ziet, ik zie de hemelen geopend - Handelingen 7 : 54 - 56
  6. En zij stenigden Stefanus - Handelingen 7 : 57 - 60
  7. En ziet, een Moorman - Handelingen 8 : 35 - 38
  8. Geen Aannemer des persoons - Handelingen 10 : 34 - 36 + vers 43
  9. Wat moet ik doen? - Handelingen 16 : 30 - 32
10. Zijt goedsmoeds - Handelingen 27 : 21 - 25
244