Uit het Woord, voor ons geschreven

€ 4,50

Uit het Woord, voor ons geschreven

€ 4,50
Actuele voorraad: 9
Ds. E.F. Vergunst: Uit het Woord, voor ons geschreven
 
52 meditaties

Zoals men een dagboek gebruikt, is het ook mogelijk en nuttig de week met de overdenking van een schriftwoord te beginnen of af te sluiten. Men zou deze uitgave dan ook als een 'weekboek' kunnen gebruiken.
De meditaties volgen in grote lijn de gang van het kerkelijk jaar. De inhoud is verassend en bemoedigend en stemt tot nadenken.
 
  1. Een betrouwbaar woord - 1 Timotheüs 1 : 15
  2. Het rijk van de Messias - Jesaja 11 : 9a
  3. Zie, het Lam Gods - Johannes 1 : 29b
  4. Het goede gerucht - Markus 2 : 1b
  5. Volg Mij! - Lukas 5 : 27 - 28
  6. Heraut en Koning - Mattheüs 11 : 11
  7. Des Vaders welbehagen - Lukas 12 : 32
  8. Opgaan naar Jeruzalem - Markus 10 : 32a
  9. Jezus' lofzang in de nacht - Mattheüs 26 : 30
10. Twee vragen - Genesis 3 : 9; Johannes 18 : 4
11. De zwijgende Borg - Jesaja 53 : 7c; Mattheüs 26 : 63a
12. Introïtus - Mattheüs 21 : 5a
13. 'Sjabbat Sjalom' - Lukas 23 : 56b
14. Hij is hier niet! - Mattheüs 28 : 6a
15. Door Simon gezien - Lukas 24 : 34b
16. Ook aan mij! - 1 Korinthe 15 : 8
17. Voorbede in verwachting - Psalm 72 : 1
18. Opgewekt ten strijde - 2 Timotheüs 2 : 8a
19. Nieuw leven - Kolossenzen 3 : 1 - 3
20. Ons ten goede - Johannes 16 : 7
21. Hemels burgerschap - Filippenzen 3 : 20
22. Rein water uit de heilige bron - Ezechiël 47 : 9c
23. Neem Uw Geest niet van mij - Psalm 51 : 13b
24. Zie, een eunuch - Handelingen 8 : 35b
25. De vreselijke en stralende dag - Handelingen 17 : 31a
26. Kracht in zwakheid - 1 Koningen 19 : 4
27. Bron van kracht en vreugde - Jesaja 40 : 29
28. De stem van Zijn Knecht - Jesaja 50 : 10a
29. Blijde hoop - Romeinen 12 : 12
30. De brede en de smalle weg - Mattheüs 7 : 13 - 14
31. Het juk van Jezus - Mattheüs 11 : 28 - 30
32. In Jezus' school geleerd - Filippenzen 4 : 13
33. In het leven door de dood omvangen - Psalm 119 : 25
34. Uw Naam kennen - Psalm 9 : 11
35. Een teken aan de wand - 2 Timotheüs 4 : 10a
36. Vervulling van de wet - Lukas 10 : 36 - 37a
37. De stad gevallen - Hebreeën 11 : 30
38. Het bordeel gespaard - Hebreeën 11 : 31
39. Die gevang'nen vrijheid schenkt - Romeinen 11 : 32
40. Feit en fictie (1) - Openbaring 2 : 9
41. Feit en fictie (2) - Openbaring 3 : 17
42. Op tijd zijn! - Hebreeën 4 : 1
43. IJverig zijn! - Hebreeën 4 : 11
44. Vasthoudend zijn! - Hebreeën 4 : 14
45. Vrijmoedig zijn! - Hebreeën 4 : 16
46. Zaligspreking uit de hemel - Openbaring 14 : 13a
47. Het amen van de Geest - Openbaring 14 : 13b
48. De hoogste Profeet - Deuteronomium 18 : 15
49. De enige Hogepriester - Hebreeën 2 : 17
50. De eeuwige Koning - Lukas 1 : 33
51. De volkomen Zaligmaker - Mattheüs 1 : 21b
52. Geopende boeken - Openbaring 20 : 12m
Lees verder
Uitgever: Gebr. Koster, Barneveld
Productcode: BKTHEO03807
Aantal blz.: 166
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 400
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 9