Voorbereiding tot de sabbat

Door: Blok, Ds. P.

Voorbereiding tot de sabbat

Door: Blok, Ds. P.

Artikel tijdelijk niet op voorraad, laat mij weten als het er weer is.

Ik schrijf mij hier in voor dit artikel

Ds. P. Blok: Voorbereiding tot de sabbat

Wekelijkse meditaties

 

  1) Nieuwjaarspredikatie - Exodus 33 : 14
  2) Vreemdelingschap - Mattheüs 2 : 15b
  3) Het Lam Gods - Johannes 1 : 29b
  4) Gods Kerk op zee - Markus 4 : 38
  5) En zie, een melaatse kwam - Mattheüs 8 : 2
  6) Gereinigd - Mattheüs 8 : 3
  7) Rechtsvervulling - Johannes 14 : 31
  8) Christus' lijden - Mattheüs 26 : 2
  9) In het heiligdom van Christus' lijden - Jesaja 53 : 5
10) De verlossing van de ellendige - Jesaja 53 : 6
11) Sions Borg onder het recht - Jesaja 53 : 7
12) De getrouwheid van Sions Borg - Lukas 22 : 61
13) Sions triumferende Borg - Lukas 23 : 46
14) De Emmaüsgangers - Lukas 24 : 29
15) Het onderwijs aan Thomas - Johannes 20 : 27
16) De gegronde hoop van Gods Gemeente - 1 Korinthe 15 : 20
17) Het wonder van de levendmaking - Efeze 2 : 1
18) De hoop van de vreemdelingen - 1 Petrus 1 : 3
19) Een zekere geloofswetenschap - Job 19 : 25a
20) Levensles - Johannes 21 : 22b
21) Christus' Koninklijke macht - Mattheüs 28 : 18b
22) Jezus' heengaan tot de Vader - Johannes 14 : 2b
23) Het Pinksterfeest - Handelingen 2 : 1
24) Het overtuigend werk van de Heilige Geest - Johannes 16 : 8
25) De geloofsbegeerte van de Bruidskerk - Hooglied 4 : 16
26) Gods wonderlijke wegen - Handelingen 3 : 6m
27) Een heilzame belofte - Jesaja 41 : 17
28) Gods antwoord op Mozes' gebed - Exodus 33 : 21
29) Levensgenade - Jesaja 12 : 2
30) De ware rijkdom - Lukas 16 : 19 - 20
31) Het volgen van Christus - Mattheüs 16 : 24
32) Gods getuigenis over Sion - Jesaja 33 : 20
33) Een genadewonder in de nacht - Handelingen 16 : 30
34) De toekomstverwachting van Sions kinderen - Jesaja 25 : 8
35) Het Godshuis - Psalm 27 : 4
36) Gods bevel om te danken - 1 Thessalonicenzen 5 : 18
37) Niet beschamende hoop - Romeinen 5 : 5
38) Uitgestorte liefde - Romeinen 5 : 5
39) Gods wonderlijk handelen met Israël - Psalm 68 : 11
40) Het heilgeheim van Juda - Deuteronomium 33 : 7
41) De geloofskennis van Gods raad - Psalm 77 : 20 en 21
42) Het werk van de Heilige Geest - Jesaja 32 : 15
43) De moedeloze bemoedigd - Jesaja 40 : 29
44) De krachteloze bekrachtigd - Jesaja 40 : 29b
45) Wijs of dwaas - Mattheüs 25 : 2
46) Abraham, de vader der gelovigen - Hebreeën 11 : 8
47) Abrahams vreemdelingen - Hebreeën 11 : 9a
48) De Banier van Isaï - Jesaja 11 : 10
49) De boodschap van het Licht - Jesaja 60 : 1
50) De wegbereider - Maleachi 3 : 1a
51) Gods beloften vervuld in Nazareth - Lukas 1 : 32a
52) Een treffende belofte voor een uitziend volk - Jesaja 33 : 17
53) Oudejaarsmeditatie - Openbaringen 21 : 6 

Lees verder
Uitgever: Gebr. Koster, Barneveld
Productcode: BKTHEO00284
Aantal blz.: 163
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 290
Artikel tijdelijk niet op voorraad, laat mij weten als het er weer is.
Ik schrijf mij hier in voor dit artikel