3) Het schathuis van de koning

€ 5,95
€ 8,95

3) Het schathuis van de koning

€ 5,95
€ 8,95
Actuele voorraad: 1
C. van Rijswijk: Het schathuis van de Koning
 
De betekenis van de tabernakeldienst
 
Eerbiedig betreden we het heiligdom en bekijken alles van dichtbij: het voorhof, het brandofferaltaar en het koperen wasvat; het heiligdom, de tentkleden, de gouden kandelaar, de tafel der toonbroden, het gouden reukaltaar en de ark.
Ook het werk van de priesters, de Levieten en de hogepriester krijgt de aandacht, net als de grote verzoendag en het Loofhuttenfeest.
De hele tabernakeldienst wijst heen naar de beloofde Messías, Die met Zijn hartenbloed de zonde van Zijn volk voor Gods aangezicht bedekt.
 

Deel 3 van de fonteinserie 12+, eenvoudige Bijbeluitleg.

Ook geschikt voor gebruik bij huiscatechisatie.

Deel 1: De Heere is mijn Herdervertellingen over Psalm 23
Deel 2: Totdat Silo komtRondom het sterfbed van vader Jakob
Deel 3: Het Schathuis van de Koning
            De betekenis van de tabernakeldienst
Deel 4: Vluchtend naar de veilige vrijstad, 
            De betekenis van de vrijsteden in Israël
Deel 5: Lot, de neef van Abrahamhet leven van Lot
Deel 6: Simson, de laatste richterHet leven van Simson
Deel 7: Jona, de gelukkige verliezerHet leven van Jona
 
Lees verder
Productcode: 9789055515608
Aantal blz.: 124
Gewicht: 280
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1