Set bij Heidelbergse Catechismus 3 delen

€ 19,95
€ 44,35

Set bij Heidelbergse Catechismus 3 delen

€ 19,95
€ 44,35
Actuele voorraad: 13

Speciale actie met werk en tekstboeken voor kinderen!

Andrea van Hartingsveldt-Moree: Lerenderwijs

Werkboek

Heidelbergse Catechismus voor kinderen - deel 1: Geloof (Zondag 1 t/m 31)

Lerenderwijs wil de Heidelbergse Catechismus - die oorspronkelijk was geschreven als leerboek van de kerk voor kinderen en jongeren - (weer) toegankelijk maken voor deze doelgroep. De Oudnederlandse taal vormt vaak een belemmering.
Lerenderwijs kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs worden gebruikt en omvat een lees- en leerboek, een werkboek en een tekstboek.

Het lees- en leerboek legt de grote rijkdom van de Catechismus uit in eenvoudige woorden. Zo kan er met kinderen over gepraat worden in een taal die ze begrijpen en die een brug kan slaan van de inhoud van dit belijdenisgeschrift naar hun leven. Dit werkboek bedoeld voor kinderen die kunnen lezen en schrijven om op zondag in het gezin te gebruiken ter voorbereiding of verwerking van de Catechismuspreek, op school als het geleerde Catechismusgedeelte wordt overhoord, of door de week thuis ter verwerking van de catechisatiestof. Het tekstboekje is bedoeld om bij de hand te hebben als de Catechismus in de kerk of op school uitgelegd wordt, zodat de betekenis van moeilijke woorden opgezocht kan worden.

Dit eerste deel behandelt de eerste 31 Zondagen (Geloof). In het tweede deel zijn dat de overige Zondagen (Gebod en Gebed).

Andrea van Hartingsveldt-Moree: Lerenderwijs

Werkboek

Heidelbergse Catechismus voor kinderen - deel 2: Geloof (Zondag 32 t/m 52)

Lerenderwijs wil de Heidelbergse Catechismus - die oorspronkelijk was geschreven als leerboek van de kerk voor kinderen en jongeren - (weer) toegankelijk maken voor deze doelgroep. De Oudnederlandse taal vormt vaak een belemmering.
Lerenderwijs kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs worden gebruikt en omvat een lees- en leerboek, een werkboek en een tekstboek.
Het lees- en leerboek legt de grote rijkdom van de Catechismus uit in eenvoudige woorden. Zo kan er met kinderen over gepraat worden in een taal die ze begrijpen en die een brug kan slaan van de inhoud van dit belijdenisgeschrift naar hun leven.
Dit werkboek bedoeld voor kinderen die kunnen lezen en schrijven om op zondag in het gezin te gebruiken ter voorbereiding of verwerking van de Catechismuspreek, op school als het geleerde Catechismusgedeelte wordt overhoord, of door de week thuis ter verwerking van de catechisatiestof.
Het tekstboekje is bedoeld om bij de hand te hebben als de Catechismus in de kerk of op school uitgelegd wordt, zodat de betekenis van moeilijke woorden opgezocht kan worden.

In dit tweede deel komen Zondag 32 tot en met 52 aan de orde (Gebod en Gebed).

Andrea van Hartingsveldt-Moree: Lerenderwijs

Lees- en Leerboek

Heidelbergse Catechismus voor kinderen - deel 2: Gebod en Gebed (Zondag 32 t/m 52)

Lerenderwijs wil de Heidelbergse Catechismus - die oorspronkelijk was geschreven als leerboek van de kerk voor kinderen en jongeren - (weer) toegankelijk maken voor deze doelgroep. De Oudnederlandse taal vormt vaak een belemmering.
Lerenderwijs kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs worden gebruikt en omvat een lees- en leerboek, een werkboek en een tekstboek.

Dit lees- en leerboek wil de grote rijkdom van de Catechismus uitleggen in eenvoudige woorden. Zo kan er met kinderen over gepraat worden in een taal die ze begrijpen en die een brug kan slaan van de inhoud van dit belijdenisgeschrift naar hun leven. Het werkboek kan door kinderen die kunnen lezen en schrijven op zondag in het gezin gebruikt worden ter voorbereiding of verwerking van de Catechismuspreek, op school als het geleerde Catechismusgedeelte wordt overhoord, of door de week thuis ter verwerking van de catechisatiestof. Het tekstboekje is bedoeld om bij de hand te nemen als de Catechismus in de kerk of op school uitgelegd wordt, zodat de betekenis van moeilijke woorden opgezocht kan worden.

Het eerste deel behandelt de eerste 31 Zondagen (Geloof). In het tweede deel komen Zondag 32 tot en met 52 aan de orde (Gebod en Gebed).


 

Lees verder
Productcode: SETHC4DL
Gewicht: 4000
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 13