(2) 't VERBOND MET ABRAHAM, ZIJN VRIND

Door: Madern, J.H.
€ 7,45
€ 14,90

(2) 't VERBOND MET ABRAHAM, ZIJN VRIND

Door: Madern, J.H.
€ 7,45
€ 14,90
Actuele voorraad: 2
J.H. Madern: 't Verbond met Abraham, Zijn vrind
 
Over de bediening van het genadeverbond van Abraham tot Mozes
 
In de bediening van het genadeverbond worden vier perioden onderscheiden: van Adam tot Abraham, van Abraham tot Mozes, van Mozes tot Christus en vanaf de geboorte van Christus tot heden.
In een serie van vier deeltjes geeft de schrijver een uiteenzetting over de bediening van dit verbond. Elk deeltje bespreekt een van de perioden. De schrijver probeert op eenvoudige wijze vanuit de Schrift aan te tonen hoe de Heere deze bediening gestalte heeft gegeven en hoe Hij dit verbond uit louter genade aan gevallen mensen heeft geschonken. Velen worstelen met de betekenis van de leerstukken uit de geloofsleer, niet in het minst als het gaat over het wezen en de bediening van het genadeverbond. Hopelijk mag deze serie bijdragen tot het verstaan van de oude waarheid van vrije gunst die eeuwig God bewoog. Onmisbaar is echter het bevindelijk te leren.
 
De tweede periode van de bediening van het genadeverbond wordt de 'patriarchale vorm' genoemd. Het gaat in deze periode vooral over de aartsvaders, de patriarchen, Abraham, Izak en Jakob. God sloot met Abraham een verbond. Hij stelde het eerste sacrament, de besnijdenis, in en onderwees hem in de tekenen van het verbond. Gods verbondsopenbaring en de verbondsbeloften gaan over op Izak. Van Izak trekt de HEERE de lijn door naar Jakob. In de zonen van Jakob zien we de schaduwen van het verbondsvolk.
De patriarchale periode duurde tot de geboorte van Mozes.
 
De schrijver beperkt zich in dit deeltje hoofdzakelijk tot de beschrijving van het leven van Abraham.
 
J.H. Madern (1961) is werkzaam bij de politie, Regio Hollands Midden. Hij is sinds 1991 ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Stolwijk.
Lees verder
Productcode: 9789055515202
Aantal blz.: 166
Gewicht: 400
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 2