Stem vanbinnen

€ 4,99
€ 13,50

Stem vanbinnen

€ 4,99
€ 13,50
Actuele voorraad: 1

Ds. A.A. Egas: De stem vanbinnen

Geweten en gewetensvorming in Bijbels licht

God heeft in Zijn goedheid de mens geschapen met een geweten: de stem vanbinnen. Ons geweten kijkt als het ware over onze schouder mee bij alles wat we doen. Van groot belang is een geweten dat gevormd is door de normen en waarden van Gods Woord. Dan zal het in de hand van Gods Geest een middel zijn om ons te bewaren voor de verleidingen van de wereld en de zonde. Bijbelse gewetensvorming is urgent vanwege de digitale revolutie. Met de smartphone in de hand ligt er voor jongeren (en ouderen) een wereld aan genot en geweld open. Hoe zullen ze staande blijven in een tijd waarin op allerlei wijze afscheid wordt genomen van God en Zijn Woord?

Dit boek gaat in op de vraag wat we onder het geweten verstaan. Wat zegt de Bijbel erover? En welke plaats heeft het geweten in de bekering? Ten slotte wil de auteur laten zien hoe ouders en opvoeders een middel kunnen zijn om de gewetens van onze jongeren te vormen.

Ds. A.A. Egas (1957) is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij dient de gemeenten van Nieuwkoop en Vianen.

Lees verder
Productcode: 9789033127960
Aantal blz.: 112
Gewicht: 300
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1