End, Lot en Lu mogen niet naar school.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 7,90

C. van den End: Lot en Lu mogen niet naar school

Op een dag is er nieuws.
Er is een ziek-te.
Eerst in een ver land.
Maar nu ook in ons land.
Ook de school gaat dicht.
Dat is raar.

Lot, Lu en Li zit-ten op de bank.
De com-pu-ter staat aan.
De mees-ter praat te-gen hen.
Zo-maar door de com-pu-ter.
Hij ver-telt wat ze gaan doen.
en hoe de les gaat.

Wan-neer gaat de school weer o-pen?
Het duurt heel lang.
En er ge-beurt heel veel.

AVI M3

237