Hoe lieflijk is is Uw Naam

€ 7,95
€ 18,95

Hoe lieflijk is is Uw Naam

€ 7,95
€ 18,95
Actuele voorraad: 6

Andrea van Hartingsveldt-Moree: Hoe lieflijk is Uw Naam

Gezins(dag)boek over Jezus' namen

Jezus' Namen vertellen Wie Hij is. Hij is zoals Hij heet. Door Zijn Woord en Geest laat Hij Zich kennen. Hoe verder je komt in de Bijbel hoe meer Namen er voor de Zoon van God bekend gemaakt worden. Dit gezinsboek laat ouder en kind deze Namen en de betekenis van deze Namen ontdekken. Daarom begint het bij Genesis en loopt het door tot en met Openbaring.
Dit gezinsboek kan gebruikt worden als weekboek of als dagboek.
Het geeft voor 52 weken:
-een Bijbelgedeelte met uitleg over een Naam van de Heere Jezus (samen lezen)
-een psalmvers (samen zingen)
-een Bijbeltekst (samen leren)
-vragen om over het gelezen gedeelte door te praten (samen praten)
-suggesties om het thema voor kinderen concreet te maken (samen doen)

Daarna volgt er voor degenen die dit boek als dagboek willen gebruiken voor
de overige zes dagen van de week een Bijbelgedeelte om te lezen en vragen om 
daarbij te bespreken.

Lees verder
Productcode: 9789402904536
Aantal blz.: 104
Gewicht: 501
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 6