Pater-Mauritz, Ik loof U.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 24,90

Elise Pater-Mauritz en Ellen Boogaard-Mauritz: Ik loof U.

Handboek bij zwangerschap, geboorte en kraamtijd


Als zwangere vrouw heb je behoefte aan informatie. Zeker als je je eerste kindje verwacht, maar ook bij latere zwangerschappen zijn er veel vragen: Wat kan ik verwachten? Waarop moet ik me voorbereiden? Wat moeten we gaan regelen? Wat moet ik kopen? Wanneer vertellen we het aan de familie? En aan mijn werkgever?

Misschien omen er ook andere vragen bij je op: Hoe kan ik een kindje opvoeden in deze tijd, waarin steeds minder met God rekening gehouden wordt? Wat als er iets niet goed blijkt te zijn? Met al onze vragen mogen we luisteren naar Gods stem. De Heere Jezus zegt:

Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekte eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden (Mattheüs 6:31-33)


Dit handboek bij zwangerschap, geboorte en kraamtijd behandelt alle vragen die je als aanstaande moeder kunt hebben vanuit Bijbels perspectief. Dit boek is daarmee praktisch en bezinnend en ook bedoeld om je steeds weer te verwonderen over Gods bijzondere schepping. Om David na te zeggen: Ik loof U!

Aan het eind van elk hoofdstuk vind je een aantal vragen om over na te denken. Ze helpen je om beter vast te houden wat je gelezen hebt en daar samen met je man over door te praten.

226