Mourik, Het vervulde Woord.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 25,50

Drs. J. van Mourik: Het vervulde Woord

(01)Inleiding op het Nieuwe Testament

Het vervulde Woord is geschreven als leidraad bij de bestudering van het Nieuwe Testament. De auteur geeft een duidelijke en verrassende oriëntatie op de Bijbelboeken. Hij schrijft vanuit de overtuiging dat de Bijbel in absolute zin waar en betrouwbaar is. Dit studieboek sluit aan bij de uitgave Het beloofde Woord, dat de Bjibelboeken uit het Oude Testament behandelt.

In de uitleg is de Bijbelse exegese en hermeneutiek richtinggevend. Bijzonder is dat in elk Bijbelboek terug gekeken wordt naar het Oude Testament en de belofte van de komst van de Messias. Een waardevol boek voor cursisten van de Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO) én voor de belangstellende lezer.

Drs. J. van Mourik is studieleider en docent theologie aan de hbo-opleiding van de CGO en de docent Bijbelkunde aan de Toerustingscursus CGO.

238