Boven, Bevestigd als de maan.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 15,90

Ds. B.J. van Boven: Bevestigd als de maan

Zeven preken over de maan

In zeven overdenkingen wordt stilgestaan bij diverse Bijbelteksten waarin de maan centraal staat. Vaak is de maan - evenals de zon - in Gods Woord een beeld vol onderwijs. Beide hemelgetuigen spreken van Gods onuitsprekelijke trouw jegens een volk dat haar diepe ontrouw moet inleven. De overdenkingen bevatten een aansporing voor onbekeerden om de Heere te zoeken zolang de zon en de maan nog aan de hemel staan. Ze zijn ook een aanmoediging voor een bestreden volk dat zo vaak naar beneden ziet. Hen wordt toegeroepen: 
Bevestigd als de maan; en aan des hemels bogen
Staat Mijn getuige trouw te schitt'ren voor elks ogen.

  1. De schepping van de maan - Psalm 8: 4 en 5
  2. De prediking van de maan (voorbereidingspreek) - Psalm 72: 5
  3. De bevestiging van de maan (Avondmaalspreek) - Psalm 89: 38
  4. De schoonheid van de maan (nabetrachtingspreek) - Hooglied 6: 10
  5. Het licht van de maan - Jesaja 30: 26
  6. De verduistering van de maan - Mattheüs 24: 29
  7. De onderwerping van de maan - Openbaring 12: 1
238