Het Evangelievisnet

€ 17,50

Het Evangelievisnet

€ 17,50
Actuele voorraad: 1

Ds. A. Schultink: Het Evangelievisnet

Tweeënvijftig meditaties 

In deze overdenkingen wordt de lezer steeds de vraag gesteld hoe het is op weg en reis naar de eeuwigheid. Is er een droefheid in ons hart geboren die een onberouwelijke keus werkt tot zaligheid? Verschillende keren mediteert ds. Schultink over een gelijkenis die de Heere Jezus tijdens Zijn omwandeling op aarde uitsprak.
In één van deze gelijkenissen vergelijkt Hij het Hemelrijk met een visnet. Gods knechten zijn de vissers. Zij moeten het net uitwerpen. Daarmee wordt het Evangelie bedoeld. Hoe moeten Gods knechten het Evangelienet uitwerpen? Ze hebben te verkondigen wet en Evangelie, vloek en zegen, de dood in Adam en het leven in Christus. Dat is iedere keer weer de kern van de boodschap die in deze meditaties doorklinkt.

 1. De verhoring van het gebed van Mozes, de man Gods
  Exodus 33:14-15
 2. De eerste prediking van Christus
  Lukas 4:21
 3. Het Evangelievisnet
  Matthéüs 13:47-48
 4. De schat in de akker
  Matthéüs 13:44
 5. De komst van de Bruidegom
  Matthéüs 25:6
 6. Ziet gij deze vrouw?
  Lukas 7:44
 7. De Middelaar het strijdperk van Zijn lijden ingetreden
  Matthéüs 26:30
 8. Een geslagen Herder
  Matthéüs 26:31
 9. De verloochening van Petrus
  Matthéüs 26:74
 10. De strafdragende Borg van Jeruzalem naar Golgotha
  Lukas 23:28
 11. Daniëls biddag
  Daniël 6:11
 12. Gemirrede wijn
  Markus 15:23
 13. Een biddende moordenaar
  Lukas 23:42
 14. Duisternis over de aarde
  Matthéüs 27:45
 15. Jezus' openbaring aan Maria Magdaléna
  Johannes 20:16
 16. De Ruiter op het witte paard
  Openbaring 6:2
 17. De enige en veilige Schuilplaats
  Psalm 91:1
 18. Onder de roede doorgaan
  Ezechiël 20:37
 19. De verlossing ontsloten in het midden van de troon
  Openbaring 5:6
 20. De hemelvaart van Christus
  Psalm 47:6
 21. Geen wees gelaten
  Johannes 14:18
 22. De vervulling van de belofte
  Handelingen 2:4
 23. Dorre doodsbeenderen door Gods Geest levend gemaakt
  Ezechiël 37:14
 24. Manasse door God bekeerd
  2 Kronieken 33:12-13
 25. De roeping van Abram
  Genesis 12:1
 26. Abrams uitzicht op zijn vreemdelingschap
  Genesis 12:7
 27. Abrams geloof gerekend tot rechtvaardigheid
  Genesis 15:6
 28. Een begeerde zaak
  2 Koningen 2:9-10
 29. Ik weet waar gij woont
  Openbaring 2:13
 30. De roeping van Gideon (1)
  Richteren 6:14
 31. De roeping van Gideon (2)
  Richteren 6:14
 32. De verlossing aangebracht
  Richteren 7:20
 33. Het bewogen leven van Simson (1)
  Richteren 16:28
 34. Het bewogen leven van Simson (2)
  Richteren 16:28
 35. Waarheid in het binnenste (1)
  Psalm 51:8
 36. Waarheid in het binnenste (2)
  Psalm 51:8
 37. Onderwijs op de school van vrije genade
  Psalm 32:8
 38. De schuld opengelegd
  Genesis 44:16
 39. Borgstelling van Juda
  Genesis 44:32
 40. Een ontbrande strijd en de behaalde overwinning
  Exodus 17:11-12
 41. Voor het verderf behouden
  Genesis 19:17
 42. De genezing van de geraakte (1)
  Lukas 5:20
 43. De genezing van de geraakte (2)
  Lukas 5:20
 44. De genezing van de geraakte (3)
  Lukas 5:20
 45. Opgeroepen tot zelfonderzoek
  Zefánja 2:1
 46. Een getrouw Woord
  1 Timótheüs 1:15
 47. Een verborgenheid geopenbaard
  Daniël 2:28
 48. Een door God gegeven teken (1)
  Jesaja 7:14
 49. Een door God gegeven teken (2)
  Jesaja 7:14
 50. Het gebed van een onvruchtbare verhoord
  Lukas 1:11-13
 51. Ere zij God
  Lukas 2:14
 52. Feest in Babel
  Daniël 5:25
Lees verder
Uitgever: Gebr. Koster
Productcode: 9789463702416
Aantal blz.: 171
Staat: Nieuw
Gewicht: 430
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1