Laatste preken 6

€ 10,00

Laatste preken 6

€ 10,00
Actuele voorraad: 1

J.C. Philpot: Laatste preken (deel 6)

  1. Johannes 8:31-32 / Waarachtig discipelschap, of de vrijheid van de Waarheid
  2. Ezechiël 21:27 / De onheilige, goddeloze vorst ten val gebracht en de rechtmatige koning aangesteld
  3. Jeremía 15:19 / Een separerende bediening
  4. Hebreeën 4:1 / De rust ingaan
  5. Judas 1:20-21 / Zichzelf bewaren in de liefde Gods
  6. Jeremía 17:7-8 / De zegen van het vertrouwen op de Heere
  7. Romeinen 6:21-23 / De vruchten van zonde en de vruchten van heiligheid

Joseph Charles Philpot was predikant in Engeland en leefde van 1802-1869. Een groot aantal van zijn preken is via steno in schrift vastgelegd, welke hij veelal zelf voor de publicatie corrigeerde. Zelfs vanaf dat hij leefde tot nu toe zijn ook in Nederland bijna vierhonderd preken van hem vertaald en uitgegeven. De preken in deze serie zijn naar alle waarschijnlijkheid de laatste niet eerder uitgegeven preken. Enkele preken lijken reeds eerder uitgegeven doordat de Bijbelteksten overeenkomen, maar deze preken zijn dan in andere jaren uitgesproken en van andere inhoud.

Voor zeer velen in zijn tijd waren de preken en teksten van Philpot tot grote zegen en bemoediging. Zelf met diep geestelijk inzicht van God geleerd, verklaarde hij op ordelijke en treffende wijze hoe God Zijn volk leidt, en ontblootte daarnaast dode belijders in de godsdienst. Philpot: Mijn vrienden, uw eigen wijsheid, uw eigen kracht, uw eigen gerechtigheid, uw eigen godsdienst –weg ermee! Het is geen cent waard in de dingen van God. Maar hoe dieper u uw behoefte voelt, hoe gepaster Jezus is. Hoe meer leeg, hoe meer plaats om gevuld te worden; hoe meer uitgekleed, hoe meer plaats om bekleed te worden; hoe meer terneergeslagen, hoe meer plaats om opgericht te worden. … De Heere zal ons leren dat wij werkelijk arm en behoeftig zijn; dat wij niets zijn en niets hebben; dat wat wij hebben, Zijn gave is en dat wat wij zijn, Zijn werk is.

Voor zijn sterven in de nacht van 9 december 1869 zei hij: ‘O, mocht ik nu heengaan en bij Christus zijn, want dat is zeer verre het beste.’ ..‘Loof den HEERE, o mijn ziel!’.
Philpot zei over de teksten die hij publiceerde: Wij schrijven ook voor hen die na ons komen. Bijgevolg hebben de preken uit die tijd na 150 jaar na zijn sterven nog niets van hun frisheid en diep geestelijk inzicht verloren.

Lees verder
Uitgever: Braambos
Productcode: 9789076450179
Aantal blz.: 136
Staat: Nieuw
Gewicht: 351
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1