Leren op de school van Christus

€ 24,95

Leren op de school van Christus

€ 24,95
Actuele voorraad: 5

Ralph Venning: Leren op de school van Christus

Standen en voortgang in het geestelijk leven

Een puriteinse benadering van de standen der genade.

De Bijbel spreekt over zuigelingen, jongelingen en vaders in Christus. Wat zijn de kenmerken van deze mensen? En hoe kunnen ze in geestelijke zin groeien? Er zijn immers lammeren en schapen (Johannes 21:15-17), sterken en zwakken (Romeinen 15:1), gevorderden en zuigelingen (1 Korinthe 3:1, Eng. vert.) en volmaakten en zuigelingen (Hebreeën 5:13-14, Eng. vert.). In deze verhandeling over de onderscheiden standen in het geestelijke leven geeft Venning elke groep troost en onderwijs. Hij spoort hen aan om voortgang te maken om te komen tot ‘de mate van de grootte der volheid van Christus’. Hierbij bespreekt hij de eerste drie standen uitvoeriger dan de laatste, die van de 'vaders'. Dit doet Venning omdat hij zich niet 'wil wagen voorbij zijn eigen grens of maat'. Ralph Venning (ca. 1621-ca. 1673) was een puriteins predikant. Hij was een van de redacteuren van het eerste Grieks-Engelse Lexicon (1661). Deze Nederlandse vertaling van 'Leren op de school van Christus' verscheen voor het eerst in 2012. Het betreft voor zover bekend het eerste werk van Venning dat in het Nederlands vertaald is.

Lees verder
Productcode: 9789491583049
Aantal blz.: 296
Gewicht: 470
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 5