Offeranden des geklanks set

€ 69,50
€ 87,50

Offeranden des geklanks set

€ 69,50
€ 87,50
Actuele voorraad: 2

Ds. J. van Haaren: Offeranden des geklanks

In deze vijfdelige prekenserie wordt niet alleen het kerkelijk jaar gevolgd, maar er is ook aandacht voor bijzondere gelegenheden. 
Deel 1 bevat tien preken voor de periode tussen advent en de zondag na nieuwjaar.
Ds. van Haaren liet voluit de Schrift spreken en was wars van inlegkunde. Vanuit zijn Schriftuurlijke prediking komt de zielsbevinding op die de legering van Sion verklaart. Daarbij wordt steeds gewezen op de noodzakelijke Christuskennis, maar ook hoe dat toegaat in het leven der genade.

Deel 1 - 10 predikaties

De lachverwekker (Advent) - Genesis 21 : 3 en 6
De komende Messias (Advent) - Micha 5 : 1
De uitroep van Elisabet bij de komst van Maria (Advent) - Lukas 1 : 43
Het Kerstfeest (Kerst) - Lukas 2 : 1 - 7
De blijde boodschap des heils (Kerst) - Lukas 2 : 8 - 12
Het Kerstlied der engelen (Kerst) - Lukas 2 : 13 en 14
De heerlijkheid van Gods Woord (Kerst) - Lukas 2 : 15 - 20
Een laatste herinnering aan de dag der zaligheid (Oudjaar) - 2 Korinthe 6 : 2b
Een rijke bemoediging voor Gods Sion met het oog op de toekomst (Nieuwjaar) - Psalm 146 : 10
De wijzen uit het oosten - Mattheus 2 : 1 en 2

Deel 2 - 10 predikaties

Petrus' belijdenis aangaande de Christus (Lijdenstijd) - Mattheus 16 : 13 - 17
Petrus door satan gezift (Lijdenstijd) - Lukas 22 : 61, 62
Christus in Zijn lijden van God verlaten (Goede Vrijdag) - Mattheus 27 : 45, 46
Christus' triomf over het graf (Pasen) - Mattheus 28 : 1 - 10
Jezus' openbaring aan Zijn discipelen (Pasen) - Johannes 20 : 19 - 23
De hemelvaart van Christus (Hemelvaartsdag) - Psalm 47 : 6, 7
Christus' Hogepriesterlijk gebed in de hemel (Weeszondag) - Johannes 17 : 24
Het Pinkstergebed (Pinksteren) - Openbaring 22 : 17
Een ernstige waarschuwing om de Geest niet uit te blussen (Pinksteren) - 1 Thessalonicenzen 5 : 19 - 22
De strijd tussen vlees en Geest (na Pinksteren) - Galaten 5 : 17

Deel 3 - 10 predikaties

Des mensen reis naar de eeuwigheid (Plotseling sterfgeval) - Prediker 12: 5b
De wenende Jezus (Rouwdienst) - Johannes 11:35
De vrede Gods (Biddag) - Fillipenzen 4: 6,7
Het vermelden van de goedetierenheden des Heeren (Dankdag) - Jesaja 63:7
Paulus' sterven om te leven (Hervormingsdag) - Galaten 2: 19
Een treffende beeldspraak (Voorbereiding Heilig Avondmaal) - Lukas 5: 31
De rijkdom van Gods genade in Christus (Heilig Avondmaal) - Lukas 5: 32
De vreugde der bruilofskinderen (Nabetrachting Heilig Avondmaal) - Lukas 5: 33-35
De verheerlijking van des Heeren Naam (Zending) - Handelingen 2: 21
Een troonswisseling (Troonswisseling) - 1 Kronieken 29: 20

Deel 4 - 10 predikaties

Het zalig worden - 1 Petrus 4 : 18
Een rijke belofte voor een ellendig volk - Jesaja 54 : 1
De koningin van Scheba bij Salomo - 1 Koningen 10 : 3
Hizkia zwaar beproefd - 2 Koningen 20 : 1 - 6
De bekering van Manasse - 2 Kronieken 22 : 9 - 13
Paulus' oprechte zielsbegeerte - Filippenzen 3 : 10 - 11
Paulus' zielenleven - Filippenzen 3 : 12
Een opmerkelijke paradox - Jesaja 65 : 1
Johannes' geloofsgetuigenis aangaande de Christus - Johannes 3 : 30
Een zalige verbondsbelofte - Ezechiël 20 : 37

Deel 5 - 10 predikaties

  1) Een innig smeekgebed voor het Sion Gods - Psalm 74 : 19 - 20a
  2) Gods souvereine ontferming over een ontrouw volk - Hoséa 2 : 13
  3) Een zingende pelgrim - Psalm 119 : 54
  4) De wonderen des Allerhoogsten - Handelingen 16 : 25 - 34
  5) Het geestelijke leven - 1 Johannes 3 : 9
  6) David door God verootmoedigd - Psalm 30 : 7 - 9
  7) De discipelen met Jezus in de storm - Mattheüs 8 : 23 - 27
  8) De roeping van Mattheüs - Mattheüs 9 : 9 en 10
  9) Sions Koning en Zijn volk - Psalm 72 : 13 - 15
10) Het geluk van Gods kinderen - Psalm 89 : 16 - 17

Lees verder
Productcode: 2224200699
Gewicht: 4000
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 2