Opgewekt tot een nieuw leven

€ 15,90

Opgewekt tot een nieuw leven

€ 15,90
Actuele voorraad: 1

Ds. W. Tuinier: Opgewekt tot een nieuw leven

Bijbelstudies over de Efezebrief

Paulus schrijft de brief aan Efeze vanuit de gevangenis te Rome. De jonge, christelijke gemeente daar heeft het in de heidense, goddeloze en zedeloze wereld moeilijk. Er zijn vervolgingen van buitenaf, maar ook gevaren in de vorm van dwalingen van binnenuit.
Tot hun bemoediging schrijft de apostel hoe Gods levendmakend werk in Efeze zichtbaar mocht worden. Daarbij wekt hij de Efeziërs op om te wandelen in een nieuw, godzalig leven. Dat leven kenmerkt zich in onderlinge liefde, in vergevingsgezindheid en in een strijden tegen de machten van satan. Daarbij wijst Paulus op de verantwoordelijkheid die zij als christen hebben in hun omgeving. In deze brief is veel onderwijs te vinden over het wezen en de kern van de christelijke gemeente, ook voor vandaag. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal gespreksvragen.

 1. Genade en vrede
  Efeze 1:1-2
 2. De lofzang op Gods werk in Jezus Christus
  Efeze 1:3-14
 3. Paulus' gebed voor de gemeente (1)
  Efeze 1:15-23
 4. Uit genade zalig
  Efeze 2:1-10
 5. De middelmuur gebroken
  Efeze 2:11-22
 6. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus
  Efeze 3:1-13
 7. Paulus' gebed voor de gemeente (2)
  Efeze 3:14-21
 8. Gods gemeente als het lichaam van Christus
  Efeze 4:1-16
 9. Opgewekt tot een nieuw leven
  Efeze 4:17-32
 10. Wandelen als navolgers van God
  Efeze 5:1-14
 11. Word vervuld!
  Efeze 5:15-21
 12. Eén in Christus
  Efeze 5:22-33
 13. Ouders en kinderen, heren en slaven
  Efeze 6:1-9
 14. Gods wapenrusting aandoen
  Efeze 6:10-17
 15. Bidden in de Geest
  Efeze 6: 18-24
Lees verder
Productcode: 9789033132148
Aantal blz.: 110
Gewicht: 300
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1