Beste bezoeker. Op zondag is onze winkel en webshop gesloten. Vanuit onze christelijke overtuiging beschouwen wij de zondag als een rustdag waarop wij geen commerciële activiteiten doen. Om die reden is het op zondag niet mogelijk een bestelling te plaatsen. Graag zien wij u op een andere dag van de week terug.

Wit, Opzoekende zondaarsliefde.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 13,90

Ds. D. de Wit: Opzoekende zondaarsliefde

De geestelijkheid van het kerkrecht

Een van de kenmerken van de ware kerk is de uitoefening van de kerkelijke tucht. Dit is in onze tijd geen eenvoudige opgave. Enerzijds dreigt de sleutel van de tuchtoefening te roesten, anderzijds is er het gevaar van juridisering en wordt het doel van de kerkelijke tuchtuitoefening gemist: het handelen van de Heere om Zijn kinderen te behouden in de gemeenschao met Christus.
In dit boekje wordt een uitleg gegeven van Mattheüs 18. Mattheüs 18:15-20, het tekstgedeelte dat vaak genoemd wordt in verband met de kerkelijke tucht, wordt in zijn context bezien. Tegelijk beoogt dit boekje het hart te zoeken van arme zondaren en te wijzen op die goede Herder der schapen Die het verlorene zoekt. Het gaat ten diepste om Zijn opzoekende zondaarsliefde.

238