Pakket Banier der volken 2 dl

€ 12,95
€ 27,00

Pakket Banier der volken 2 dl

€ 12,95
€ 27,00
Actuele voorraad: 57

Pakket Banier der volken: deel 1 en 2

Ds. W.C. Lamain: De Banier der volken

Deel 1 - Acht preken

De preken van ds. W.C. Lamain (1904-1984) in dit boek komen uit recent ontdekte, gestencilde preken uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Onderaan de stencils kunnen we lezen: "Stenografisch opgenomen door dhr. M. Geuze en gecontroleerd door ds. Lamain".
Ds. Lamain preekte schriftuurlijk, bevindelijk en zeer eenvoudig, zoals uit het volgende citaat blijkt: "De Heere verlene u, bedrukt volk in ons midden, genade om gebracht te worden tot de kennis van die gezegende Middelaar, Die staan zal voor de kinderen Zijns volks, tot een Banier der volken. Hij heeft de verlossing bewerkt en zal ze ook volvoeren bij Zijn volk door de benauwdheden der tijden heen.
'Zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven'. Bij de huichelaar en bij al degenen die Christus zélf aangenomen hebben, zal alles ontvallen in de verheffing van de doodsjordaan."
In dit eerste deel staan zes vrije stoffen, een oudejaarspreek en een dankdagpreek, alle gehouden in Rotterdam-Zuid. Deze preken zijn niet eerder in boekvorm uitgegeven en geschikt voor persoonlijk gebruik en de leesdiensten.

 1. Een ernstige vermaning in de laatste ure van het jaar - Oudejaarspreek over Deuteronomium 4 : 9
 2. Het laatste verzoek van de Kerk aan Christus - Dankdagpreek over Hooglied 8 : 14
 3. Christus als de Vertrooster voor Gods strijdende Kerk - Preek over Daniël 12 : 1
 4. De verzoeking van Jezus in de woestijn (1) - Preek over Mattheüs 4 : 1
 5. De verzoeking van Jezus in de woestijn (2) - Preek over Mattheüs 4 : 3 - 11
 6. Door Gods Geest geleid - Preek over Romeinen 8 : 14
 7. De vrucht van het kindschap der gelovigen - Preek over Romeinen 8 : 15
 8. Een vermaning van de apostel Johannes aan de strijdende Kerk op aarde - Preek over 1 Johannes 2 : 28

Deel 2 - Acht preken

Op geheel eigen wijze verklaart ds. W.C. Lamain (1904-1984) praktikaal en eenvoudig:

- Het leven van de kleinste dieren der aarde
- Het hoogtepunt in Israëls leven
- De Parel van grote waarde

Deel 2 van "De Banier der volken" bevat daarnaast nog: De intree- en afscheidspreek van ds. Lamain in Rijssen en een preek ter gelegenheid van Bevrijdingsdag 1945.
Alleen de afscheidspreek is eerder uitgegeven, de overige vijf preken zij niet eerder in boekvorm verschenen.
Deze preken zij gehouden in de "Rijssense" tijd, 1943-1947.

 1. De volvoering van het welbehagen des Vaders, aanschouwd in de bediening van Christus - Bevestigingspredikatie over Zacharia 11 : 7 (Rijssen, 25 augustus 1943)
 2. Een veel betekende prediking van de kleinste dieren der aarde - Preek over Spreuken 30 : 24 - 28 (Rijssen, 25 februari 1945)
 3. De Parel van grote waarde - Preek over Mattheus 13 : 45 en 46 (Rijssen, 23 september 1945)
 4. Het hoogtepunt in Israëls leven - Preek over Genesis 49 : 31 (Rijssen, 6 augustus 1944)
 5. Een dankbare herinnering aan de grote verlossing ons land geschonken - Herdenkingspredikatie t.g.v. de bevrijding op 5 mei 1945 over Psalm 124 : 6 - 8 (Rijssen, Bevrijdingsdag 1946)
 6. De aller voortreffelijkste zegen - Afscheidspredikatie over 2 Korinthe 13 : 13 (Rijssen, 11 februari 1947)

Eerder verschenen: Deel 1 met daarin acht preken gehouden in Rotterdam-Zuid.

Lees verder
Uitgever: Boekhandel de Roo
Productcode: BANIERSETVAN2
Staat: nieuw
Gewicht: 750
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 57