Sions troost in leven en sterven (2 dln)

€ 79,00

Sions troost in leven en sterven (2 dln)

€ 79,00
Actuele voorraad: 1

Ds. M. Heerschap: Sions troost in lijden en sterven

Verklaring van de Heidelbergse Catechismus - 2 delen

Ds. M. Heerschap (1911-1993)
Ds. Heerschap was in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Zijn prediking droeg het stempel: 'Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.' Hij kwam op uit het eeuwig welbehagen Gods, waarin niets van de mens in aanmerking komt. Dit had hij ondervonden in zijn eigen leven. Hij gaf geen rust in gemoedelijkheden, maar wees altijd heen naar die enige Naam ter zaligheid. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. De Heere heeft zijn prediking willen gebruiken in alle gemeenten die hij gediend heeft. Wanneer hij de volheid in Christus mocht uitstellen en hoe de Kerk die gangen geleerd wordt, dan kon je horen: dat is praktijk. Hij was een Christus-prediker in de ware zin des woords.

Sions troost in leven en sterven
Een verklaring van de Heidelbergse Catechismus in tweeënvijftig preken. Deze preken werden uitgesproken in de gemeente van Letbridge, in de Nederlandse taal. Ook in de Engelse taal is er een Catechismusverklaring van ds. M. Heerschap met de titel 'Zion's comfort in life and death'. Deze catechismusverklaring is daar geen vertaling van. Voor deze uitgave werden de in de Nederlandse taal gehouden preken opnieuw op schrift gesteld.

Lees verder
Uitgever: De Schatkamer
Productcode: 9789057412394
Aantal blz.: 1032
Staat: Nieuw
Gewicht: 4000
Status: herdruk
Actuele voorraad: 1