Van de wierook naar het Woord

€ 6,95
€ 9,95

Van de wierook naar het Woord

€ 6,95
€ 9,95
Actuele voorraad: 1

Huib de Vries: Van de wierook naar het Woord

De weg van twaalf voormalige rooms-katholieken naar het protestantisme

Vijfhonderd jaar na het begin van de Reformatie wordt de kerkhervorming groots herdacht door studie-en herdenkingsbijeenkomsten. Een stroom van boeken belicht de religieuze, sociale en maatschappelijke betekenis van de Reformatie, het leven van reformatoren en hun actualiteit voor nu. In dit boek komen mensen aan het woord die de Rooms-Katholieke kerk van binnenuit kennen. Na een kortere of langere periode van twijfel namen ze afscheid van de heilige Moederkerk. Hun getuigenissen bieden inzicht in de rooms-katholieke denkwijze en cultuur, en zijn een les voor protestanten die menen dat het verschil tussen Rome en de Reformatie vandaag een betrekkelijke betekenis is. Tegelijk houden ze de gereformeerde gezindte een spiegel voor. 'Reformatorische' opvattingen en bevindingen zijn soms meer paaps dan protestants. Een deel van de geïnterviewden geeft aan nog steeds op zoek te zijn. In andere gesprekken klinkt Luthers vreugde over de vrolijke ruil door. Goddelozen worden gerechtvaardigd door het enige en volkomen offer van Christus.

Lees verder
Productcode: 9789402904765
Aantal blz.: 167
Gewicht: 251
Status: uitverkocht
Actuele voorraad: 1