Veilig geleid

Veilig geleid

Dit product is niet op voorraad

Houd mij op de hoogte

Matthew Henry: Veilig geleid

Bijbels dagboek

Gods Woord beschrijft in de eerste plaats heilsgeschiedenis. Alles in de Bijbel wijst heen naar de komst van Christus en Zijn Rijk. Toch ligt er ook veel onderwijs in voor het dagelijks leven. Denk aan de eenvoudige geschiedenissen over het leven van onder andere Noach, Abraham, Izak, Jakob, Mozes, Ruth, Elia, Elisa, Esther, Daniël en de apostel Paulus. Hoe wonderlijk en veilig heeft de Heere hen door het vaak moeitevolle leven geleid. De bekende predikant en auteur Matthew Henry merkt op in zijn verklaring dat de Heere deze gebeurtenissen belangrijk genoeg vindt om ze ons mee te delen. Ze wijzen ons immers op Gods voorzienigheid. Wat is het goed ons oog daarop gericht te houden in alles wat ons overkomt.

De dagboekstukjes zijn samengesteld aan de hand van de Bijbelverklaringen van Matthew Henry (1662-1714). Treffend is zijn pastorale toon.

Voor de christelijke feestdagen zijn aparte dagboekstukjes toegevoegd.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

Lees verder
Uitgever: De Banier
Productcode: 9789402908688
Staat: Nieuw
Gewicht: 470
Dit product is niet op voorraad
Houd mij op de hoogte