Verzamelde werken 1

€ 15,00
€ 29,95

Verzamelde werken 1

€ 15,00
€ 29,95
Actuele voorraad: 1

Ds. W. Baaij: Verzamelde werken deel 1
Deel 1: Zijn leven, roeping en arbeidsveld

Wonderlijke wegen komt de Heere te houden met Zijn kinderen, zo ook met Zijn knechten. Het zijn paden en wegen die niet onze wegen en paden zijn. Hogere gedachten bepaalden de weg welke elk van de Zijnen zal gaan. In Gods Raad is bepaald dat alles tot Gods eer zou uitlopen. Dan moeten alle dingen medewerken, zelfs satan en zijn trawanten zijn aan die Raad onderworpen.

Daartegenover zetten wij onze gedachten en onze wegen. Maar die zullen niet bestaan want de mens is bedorven van zijn jeugd af aan. Wie kan dan zeggen: Wat doet Gij?

Zo is W. Baaij als zondig mensenkind een plaats gegeven welke hij niet gezocht heeft. Dwars door alle menselijk daden heen moest hij prediken waar de Heere hem heen zond. Al zijn tegenstand moest en mocht hij laten varen als kwaad in de ogen des Heeren. Meerdere keren is hem de tekst voorgehouden:'Want indien ik het Evangelie verkondig, het is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En wee mij indien ik het Evangelie niet verkondig'. Daarbij werd nog gezegd dat hij op vele plaatsen Gods Woord zou verkondigen, en dat zonder dat hij er de hand in had!

En waarlijk, deze profetie is ook zo uitgekomen. Velen is deze rechtgeaarde prediker tot onderwijs geweest op hun weg over dit benedenrond. Misschien mag u er ook nog door gesticht worden.

Lees verder
Productcode: 9789492838018
Aantal blz.: 512
Gewicht: 4000
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1