Vroegrijpe vrucht

€ 15,95

Vroegrijpe vrucht

€ 15,95
Actuele voorraad: 2

Ds. C.J. Meeuse: Een vroegrijpe vrucht

Puriteinse biografieën

Het korte leven van Hugo Binning- hij werd slechts 26 jaar- heeft een rijke zegen nagelaten voor Gods Kerk, niet alleen in Schotland, maar ook in Nederland en in andere landen, tot in onze dagen toe. Zijn levensverhaal is door zijn vriend Robert MacWard op schrift gesteld en onder meer opgestuurd naar Jacobus Koelman, die het plaatste voor in zijn vertaling van Binnings Ettelijcke gronden van de christelijcke religie.

McWard schrijft van hem dat zijn vrome en voorbeeldige leven uit zijn geschriften is af te lezen. 'Zijn leven was zijn preken in druk, waardoor degenen, die vergaten wat hij gezegd had op de preekstoel, door te zien hoe hij handelde in zijn omgang, zich mochten herinneren wat ze waren vergeten. Hij leefde zoals hij sprak en sprak zoals hij leefde.'

Binning leefde in een bewogen tijd. Op zijn negentiende jaar werd hij hoogleraar in de filosofie en hij werd predikant in de tijd tussen de onthoofding van Karel I en de kroning van zijn zoon Karel II. Hij heeft Cromwell ontmoet en hem terechtgewezen. Hij heeft te midden van een verwarde tijd in de Schotse kerk de weg gewezen naar onderwerping aan de autoriteit van Gods woord, waarvoor onmisbaar is dat we geestelijke ogen krijgen en innerlijk licht om de glorieuze helderheid van Gods waarheid daarin te zien schijnen.

Lees verder
Productcode: 9789402908893
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 2