WEDERHORIG KROOST

€ 9,99
€ 15,95

WEDERHORIG KROOST

€ 9,99
€ 15,95
Actuele voorraad: 3
Ds. F. Mallan: Wederhorig kroost
 
Tien predikaties
 
In deze prekenbundel van ds. F. Mallan (1925-2010) wordt gewezen op het grote wonder dat God de zaligheid heeft bereid voor wederhorigen. De zaligheid wordt uit genade geschonken aan zondaren die niet naar God gezocht hebben. In preken over onder andere Jakob, Rachab de hoer, de verloren zoon, Saulus en Onésimus blijkt steeds weer hoe God plaatsmaakt voor vrije genade bij hen, die zich die genade onwaardig hebben gemaakt.  Uit eeuwige liefde heeft God ervoor gezorgd, dat de mens die niets meer terug kan geven, ook niets meer terug behoeft te geven. In de preken wordt ook ernstig gewaarschuwd voor de oordelen die zullen volgen wanneer er geen oprechte wederkeer tot de Heere zal zijn.
 
In deze bundel zijn tevens opgenomen een hemelvaartspreek, een dankdagpreek en de predikatie die ds. Mallan in 1993 hield toen hij 45 jaar in het ambt stond.
  1. Davids profetisch getuigenis van Christus' hemelvaart - Hemelvaartspredikatie n.a.v. Psalm 68 : 19
  2. De schenking van de Goddelijke belofte aan Jakob te Bethel - Predikatie n.a.v. Genesis 28 : 11 en 12
  3. Jakob als overwinnaar te Pniël - Predikatie n.a.v. Genesis 32 : 30
  4. De behoudenis van Rachab de hoer - Predikatie n.a.v. Jozua 6 : 25
  5. De eenzijdige ontferming Gods over de gevallen zondaar - Predikatie n.a.v. Jesaja 65 : 1
  6. Gods vroegere begunstigingen Israël in herinnering gebracht - Predikatie n.a.v. Jeremia 2 : 31
  7. Een oprechte wederkering van het boetvaardige Israël - Dankdagpredikatie n.a.v. Hoséa 6 : 1 t/m 3
  8. De liefde des Vaders voorgesteld in de gelijkenis van de verloren zoon - Predikatie n.a.v. Lukas 15 : 20 t/m 24
  9. Saulus op weg naar Damascus - Predikatie n.a.v. Handelingen 9 : 20 t/m 22
  10. Paulus' borgstelling voor Onésimus - Predikatie n.a.v. Filémon : 17 t/m 19
Lees verder
Productcode: 9789079879083
Aantal blz.: 194
Gewicht: 460
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 3