Tanis, Wie is Deze.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 16,95

Ds. J.J. Tanis: Wie is Deze?

Thema: Gelegenheidspreken en vrije stof

Op 3 september 2020 was het veertig jaar geleden dat dominee J.J. Tanis tot predikant werd bevestigd in de Gereformeerde Gemeente van Wageningen. Ter gelegenheid van dit herdenken én van zijn emeritaat is deze prekenbundel tot stand gekomen.

In de prediking van dominee Tanis horen we steeds over een rijke Christus voor arme zondaren. In hartelijke bewogenheid en met diepe ernst dringt hij als een herder achter de kudde aan om hen zo als een leidsman tot Christus te mogen zijn.

De titel Wie is Deze? is ontleend aan de preek over Mattheüs 8 vers 27b: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?

De preken zijn een handreiking voor de leesdiensten, maar kunnen ook voor persoonlijk gebruik gelezen worden. Bij de samenstelling is rekening gehouden met verschillende gedenkdagen in het kerkelijk jaar.

Preken die opgenomen zijn:

1. Het komende Licht (Advent): Jesaja 60 vers 1 

2. Komen tot de HEERE, de Heelmeester (Biddag): Jeremía 3 vers 22b

3. De lijdende Borg in Gethsémané (Goede Vrijdag): Matthéüs 26 vers 36a

4. De Meester en Maria (Pasen): Johannes 20 vers 16

5. Stéfanus, een kroongetuige van Christus : Handelingen 7 vers 60

6. Wie is Deze?: Matthéüs 8 vers 27b

7. De regen op het nagras: Psalm 72 vers 6

8. Elía in de woestijn (voorbereiding Heilig Avondmaal): 1 Koningen 19 vers 7

9. Een vaderlijke raad en een vaderlijke opdracht (start kerkelijk jaar/schooljaar): 1 Kronieken 28 vers 9 en 10 

10. De huisplanten Gods: Psalm 92 vers 14 

238