Zaligheid des Heeren

€ 27,90

Zaligheid des Heeren

€ 27,90
Actuele voorraad: 2

Hermannus Faukelius: De zaligheid des Heeren

Hermannus Faukelius is bekend geworden als opsteller van het Kort Begrip, zoals dat achter in veel Bijbels is afgedrukt. Deze predikant heeft veel betekend voor de Synode van Dordrecht. Zo werkte hij aan de vertaling van het Nieuwe Testament.
Na zijn dood verscheen een bundel met acht preken: De zaligheid des Heeren. Deze preken hebben betrekking op Christus’ geboorte, besnijdenis, sterven en opstanding. De inhoud ervan is voluit reformatorisch. Meerdere keren spreekt Faukelius over de noodzaak van de heiliging van het leven.

  1. Immanuël, God geopenbaard in het vlees
  2. De geboorte van onze Heere Jezus Christus
  3. De prediking van Christus' geboorte
  4. De besnijdenis van Jezus Christus op de achtste dag
  5. Het lijden van onze Heere Jezus Christus
  6. De opstanding van onze Heere Jezus Christus uit de doden (1)
  7. De opstanding van onze Heere Jezus Christus uit de doden (2)
  8. Het nut van Christus' opstanding

De preken in deze uitgave zijn hertaald en ingeleid door C. Bregman.

Lees verder
Productcode: 9789033132285
Aantal blz.: 303
Gewicht: 4000
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 2