Zon en schild

€ 19,95

Zon en schild

€ 19,95
Actuele voorraad: 1

Ds. M. Hofman: Zon en Schild

Ds. Marinus Hofman (1873-1945) schreef diverse meditaties voor het blad De Banier. Veel van zijn meditaties zijn afgeleid van de preken die hij als predikant heeft uitgesproken. Ds. Hofman heeft drie gemeenten binnen de Gereformeerde Gemeenten als predikant gediend: Rijssen, Krabbendijke en Moerkapelle. De meeste meditaties in deze bundel zijn na de eerste publicatie in de dertiger jaren van de vorige eeuw niet meer herdrukt en zijn dus in zekere zin nieuw.

De meditaties verschenen in de jaren tussen twee grote wereldoorlogen. Zij laten de ernst zien waarmee ds. Hofman in die donkere periode de lezers op verschillende Bijbelwoorden wilde wijzen. Het is verrassend te lezen hoe actueel zijn meditaties zijn.

De titel is ontleend aan Psalm 84. Ds. Hofman schreef in de meditatie over die Psalm: 'Dan kunnen wij gevoeglijk daaronder verstaan dat de eeuwige God in Christus het schild van bescherming en bewaring is voor al Zijn arm en ellendig volk op aarde en dat zij door het geloof op Hem zien en van Hem verwachten dat Hij, als de vijand aanrukt om hun ziel te verslinden, als hun grote Beschermer die pijlen afkeert en achter Hem, als een strijder achter het schild, hun leven bewaart.'

Deze bundel wordt uitgegeven omdat het op 3 maart 2023 honderdvijftig jaar geleden is dat Marinus Hofman werd geboren.

35 meditaties:

 1. Geloofsvertrouwen, Psalm 25:15
 2. Volharding tot het einde, Matthéüs 24:13
 3. Gods volk van de vloek der wet verlost, Galaten 3:13
 4. Niet meer in de wereld, Johannes 17:11
 5. Christus de Gekruisigde, 1 Korinthe 1:23-24
 6. Tegenspraak en standvastigheid, Hebreeën 12:3
 7. Jezus leeft, Openbaring 1:18
 8. Vorst Messias zegepraalt over de dood, Openbaring 1:18a
 9. Een vreemdeling in het beloofde land, Hebreeën 11:9
 10. De ware blijdschap, Psalm 69:33a
 11. Sions sterkte in de druk, Jesaja 25:4
 12. De verslagen Pinksterlingen, Handelingen 2:37
 13. Sions gevangenen vrijgelaten, Jesaja 51: 14
 14. Bede betreffende het werk Gods, Hábakuk 3:2m
 15. De Goddelijke toezegging aan Kaleb vervuld, Jozua 14:10
 16. Een wonderlijke zaligspreking, Psalm 94:12-13
 17. Storm en stilte, Markus 6:47-51a
 18. Gedaante en stem, Hooglied 2:14b
 19. De gelijkenis van de zaaier, Matthéüs 13:3b-9
 20. Tweeërlei bewerking, 1 Korinthe 2:12
 21. In de benauwdheid verkwikt (1), Psalm 138:7-8
 22. Behouden door kracht, door getrouwheid verlost (2), Psalm 138:7b-8
 23. De wortel der zaak, Job 19:28b
 24. Door de diepte geleid, Jesaja 63:13-14
 25. Verdrukking en heerlijkheid, 2 Korinthe 4:17
 26. In en uit de wereld, Johannes 17:11a
 27. Zon en Schild (1), Psalm 84:12a
 28. Zon en Schild (2), Psalm 84: 12a
 29. Van de liefde van Christus in de druk niet gescheiden, Romeinen 8:35
 30. Advent, Jeremia 30:21
 31. Jezus' geboorte, Lukas 2:7
 32. Het eeuwig thuis, Prediker 12:5b
 33. Het boek der gedachtenis, Esther 6:1
 34. Oudjaar, 1 koningen 14:14b
 35. Het lot der kerk in goede handen, Psalm 73:24
 36. Het geloof
Lees verder
Productcode: 9789070697631
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1