De profeet Elia

€ 27,50

De profeet Elia

€ 27,50
Actuele voorraad: 2

Ds. D.L. Aangeenbrug: De profeet Elía

In dit boekwerk vindt u de artikelenreeks van ds. L. Aangeenbrug over de profeet Elía, die hij in de Wachter Sions van 1954 tot 1962 heeft geschreven. Deze meditaties zijn geen preken, hoewel sommige gedeelten wel in een kerkdienst zouden passen. Hij legt hierin zijn eigen leven en dat van de lezers naast het leven van Elía en de personen, waar Elía mee te maken had.
Omgekeerd legt hij dan het leven van Elía naast ons leven. Dit gebeurt niet, om ons te meten aan Elía, maar om leringen, die er te halen zijn uit het leven van Elía, dat in de Bijbel is opgetekend, tot nut van ons eigen leven te doen zijn.
Hij heeft de geschiedenis niet vergeestelijkt, maar vraagt zich in de meditaties telkens af: Hoe staan wij daar tegenover, kent u daar iets van, of hoe gedragen wij ons in zulk soort omstandigheden? Kennen wij er iets van in ons eigen leven?
En dan bedoelt hij daarmee vooral het geestelijke leven. Daarbij spreekt hij niet alleen de onbekeerden aan, maar ook Gods volk in de verschillende standen van het genadeleven. Maar hij vergeet ook het tijdelijke leven niet. Hij had zelf te veel meegemaakt, om daarover te kunnen zwijgen. Hij wist voor zichzelf, dat hij met lichaam en ziel beide in het leven en sterven het eigendom was van zijn getrouwe Zaligmaker, Jezus Christus. De God van Elía was hem niet vreemd en de raven kende hij ook goed. Maar hij was ook geen vreemdeling van de strijd tegen de Baälsprofeten in het kerkelijke leven. En als hij dan over het tere, afhankelijke leven van Gods kinderen sprak, vroeg hij vaak, ook in zijn preken: Wat moet u straks in de hemel gaan doen, als u hier op aarde niet voor God wilt leven en uw leven niet in Zijn dienst wil besteden?

Lees verder
Uitgever: Van der Perk
Productcode: BKTHEO00012
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 4000
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 2