De Richter in het paradijs

€ 3,95

De Richter in het paradijs

€ 3,95
Actuele voorraad: 1
Thomas Alberthoma: De Richter in het paradijs
 
of onderzoek van de Heilige Schrift
 
Dit traktaat, hetwelk eerst genoemd was naar zijn grootste en voornaamste gedeelte - De Richter in het paradijs - draagt nu, bij gelegenheid van haar vermeerdering - met de verhandeling over De recht edele afkomst van Timótheüs - de titel van Onderzoek der Heilige Schriften, zijnde deze naam algemeen aan alle stoffen die ik verhandelde. Ik heb dezelve genomen uit de hemelse les van de Heere Jezus, die Johannes in Johannes 5:39 aan allen die begerig zijn naar het eeuwige leven, belast, dat ze de Schriften onderzoeken. Dit moet ons werk zijn in onze gehele bediening, en hetzelve doe ik in dit traktaat naar mijn gering vermogen. En gewis deze Voorraadkamer en dit Wapenhuis der Heilige Schriftuur is overvloedig van alles voorzien, om u en mij daarvan te dienen tot onze zaligheid.
Ik heb mij daarom gewacht van vele heidense historiën, spreuken der wijzen, subtiele vondsten der filosofen, of iets dergelijks hierin te mengen. Want het goud en de honingzeem van Gods Woord moet ons genoegzaam zijn zonder bijvoeging van enig vreemd gehalte voedsel. De Heilige Schriftuur is rijk genoeg zonder de hulp van zodanige dingen te begeren, gelijk als Abraham zelfs niet één schoenriem van de koning van Sódom wilde aannemen, om niet te schijnen, dat hij door hem grootgemaakt was. Ons voornaamste werk moet zijn, waarde lezer, de Schriften te onderzoeken, als de beste getuigen van onze Zaligmaker.

Th. Alberthoma

Lees verder
Uitgever: De Roo, Zwijndrecht
Productcode: BKTHEO00032
Aantal blz.: 335
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 740
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1