Discipelen van Kohlbrugge

€ 7,50

Discipelen van Kohlbrugge

€ 7,50
Actuele voorraad: 2

Drs M. den Admirant: Discipelen van Kohlbrugge

Figuren uit de begintijd van de kohlburggiaanse prediking in Nederland.

Tijdens het leven van Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) telde de Nederlandse Hervormde Kerk al enkele predikanten die zich tot zijn vrienden rekenden en in de zijn geest het Evangelie verkondigden. In het laatste kwart van de negentiende eeuw nam hun aantal geleidelijk toe. "Getrouwe discipelen van dr. H.F. Kohlbrugge", zo noemden ze zich in een discussie met dr. A. Kuyper. Als geestverwanten vormden ze een aaneengesloten broederschap. Tot hun kring behoorden o.a. de predikanten Gobius du Sart en Eijkman, alsmede de Lochers en de Lütges. Twaalf figuren uit de beginperiode van de kohlbruggiaanse prediking en publicaties is het gedachtegoed van Kohlbrugge in ons land meer bekend geworden.

De auteur, Maarten den Admirant (1928), maakt sinds 1992 deel uit van de redactie vna Ecclesia (voorheen Kerkblaadje),  orgaan van de Stichting Vrienden van Dr. H.F Kohlbrugge. Bijdragen van zijn hand over leerlingen en geestverwanten van Kohlbrugge verschenen vanaf 1986 in het genoemde blad. Tal van bouwstenen voor deze artikelen werden aangereikt door de toenmalige eindredacteur, ds. Dirk van Heyst (1913-2001)

Lees verder
Uitgever: Blassekijn
Productcode: BKTHEO07471
Aantal blz.: 208
Staat: Tweedehands
Gewicht: 644
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 2