(05) Op weg naar Sion

Door: Blok, Ds. P.
€ 10,50

(05) Op weg naar Sion

Door: Blok, Ds. P.
€ 10,50
Actuele voorraad: 1

Ds. P. Blok: Op weg naar Sion 5

Feeststoffen - deel 5

Het Woord des Heeren is een onuitputtelijke goudmijn, waaruit ds. Blok genadeschatten tevoorschijn brengt die een arme ziel doet opspringen van vreugde. Op de hem kenmerkende wijze wordt het eenzijdige en soevereine werk Gods verklaard waarbij leer en toepassing Schriftuurlijk verankerd zijn. De nabijkomende wordt ontdekt en Gods volk wordt geleerd dat het van dag tot dag bekeerd moet worden, opdat alleen de blanke gerechtigheid van Christus zou overblijven.
Dit deel bevat een voorbereidingspreek voor het te houden Heilig Avondmaal en negen preken over het spreken van de Middelaar tijdens Zijn omwandeling op aarde.

  1. Onderwijs aan een vastgelopen Sion, Jesaja 49: 14-16
  2. Christus, de enge poort, Mattheüs 7:13
  3. De geheimen van het nieuwe verbond, Jeremia 31:33
  4. Het komen tot Christus als het werk van de drie-enige God, Johannes 6:37
  5. Vaders knecht, Jesaja 42:1
  6. Het ware gebed, Romeinen 8:26-27
  7. Het genadegeheim van Gods inwoning, Jesaja 57:15
  8. De blijdschap in het herderswerk van Jezus, Lukas 15:6b
  9. Een Goddelijke oproep tot bekering, Joël 2: 12-13
  10. Christus ' profetische bediening, Psalm 40:11
Lees verder
Uitgever: Gebr. Koster
Productcode: BKTHEO05248
Aantal blz.: 173
Staat: Tweedehands
Gewicht: 428
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1