Verweij, De hemelse voorbede van Jezus voor Israël

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 7,50

Ds. J.W. Verweij: De hemelse voorbede van Jezus voor Israël

Hebt u nog enige liefde tot, of belangstelling voor de kerk, voor het werk van de reformatie, de reformatie van ons land, de reformatie van de wereld? Een verlangen en begeerte naar een geestelijke opwekking van het werk dat nu tot stilstand is gekomen? Naar een bloeiende kerkstaat die nu in verval verkeert? Bidt dan om de bekering der Joden.
Verlangt u naar een opwekking in de kerk die nu als een vallei vol doodsbeenderen is? Bidt dan om de bekering der Joden. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? Rom. 11:15. Dat zal een tijd van leven zijn, een tijd van een milde uitstorting van de Geest, wat de reformatie tot een hoogtepunt zal brengen, hoger dan het ooit geweest is.

Citaat uit een preek van Boston over Zacharia 12:12.

244