Door tijd noch eeuwigheid te scheiden

Door tijd noch eeuwigheid te scheiden

Dit product is niet op voorraad

Ds. P. de Vries: Door tijd noch eeuwigheid te scheiden

In de Heidelbergse Catechismus wordt de boodschap van de Heilige Schrift op een persoonlijke en directe wijze weergegeven. Daarom is dit leerboek na ruim vier eeuwen nog niet verouderd. In dit boekje vindt u een viertal verhandelingen naar aanleiding van de vragen en antwoorden 56 t/m 58 van de Heidelbergse Catechismus, de vragen en antwoorden gewijd aan de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Hiermee raken we het hart van het christelijk geloof en de christelijke geloofservaring en -verwachting.
Het christelijk geloof is geen zeden- en plichtenleer. De boodschap van de christelijke kerk is een boodschap van verzoening, vergeving en verlossing. De kern ervan is dat een zondaar uit louter genade vergeving van zonden ontvangt in de Naam van Jezus Christus. Wanneer deze boodschap door de werking van de Heilige Geest ons hart raakt, zijn we een nieuw schepsel. Wordt het hart vernieuwd, dan komt dat ook in de levenswandel tot uiting. Zo mag een christen hier op aarde al iets van de eeuwige vreugde smaken. Juist daarom verlangt hij naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Hij Die hier op aarde het goede werk in harten van mensen begint, zal het voleindigen tot op  de dag van Jezus Christus. Daarom luidt de titel van dit boekje: Door tijd noch eeuwigheid te scheiden.

De auteur ds. P. de Vries is sinds 1982 predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk, vanaf 1987 te Opheusden.

Lees verder
Uitgever: De Banier
Productcode: BKTHEO05894
Aantal blz.: 96
Staat: Tweedehands
Gewicht: 300
Dit product is niet op voorraad