Slager, Gekroonde stenen als een banier opgericht.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ds. J.W. Slager: Gekroonde stenen als een banier opgericht

Inhoud:

  1. Christus alles in allen, Colossensen 3:11b
  2. Christus' opstanding uit de doden, Lukas 24:34
  3. Jacobs keerlijke profetie, Adventspredikatie over Genesis 49: 8 en 9
  4. Een beloofde en verkregen Erfenis, Numeri 27: 6 en 7
  5. Simeons geloofsleven, Lukas 2: 25 en 26
  6. Simeons zalige oplossing, Lukas 2: 27-32
  7. Een wenend Sion, Psalm 137: 1-9
  8. Een volharder in het geloof (het leven van Kaleb)
  9. Enige honigdroppels in de verdrukking

Oud-Geref. Predikant te Rijssen.

244