Tukker, Het gebed van Christus.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 5,50

Dr. C.A. Tukker: Het Gebed van Christus

In de laatste zondagen van de Heidelberger Catechismus komt het gebed des Heeren aan de orde. In "Het gebed van Christus' zijn acht preken over dit onderwerp opgenomen. In deze preken benadrukt dominee Tukker steeds weer dat het gebed een onmogelijke opgave is, wanneer wij in eigen naam bidden. Maar als we instemmen met het gebed van Christus, Die altijd leeft om voor ons te bidden, dan zal God de Vader ons zeker horen.

244