Licht op de kanttekeningen (Dagboek)

Door: Predikanten
€ 4,50

Licht op de kanttekeningen (Dagboek)

Door: Predikanten
€ 4,50
Actuele voorraad: 7
Predikanten: Licht op de kanttekeningen
 
Bijbels dagboek voor jong en oud
 
Het is goed om bij het dagelijks bijbellezen de kanttekeningen te raadplegen. Deze kanttekeningen zijn door de vertalers van de Dordtse Synode in de Bijbel toegevoegd om de bijbeltekst te verduidelijken, ook door opgenomen verwijsteksten.
 
Bij het overdenken worden een te lezen Schriftgedeelte en een Psalm opgegeven. De meditaties per predikant gaan over een persoon of een thema uit de Bijbel. Deze zijn bij elkaar geplaatst, zodat het uitnodigt om de volgende dag de vervolgstof te lezen. Er is verder niet alleen rekening gehouden met het kerkelijk jaar, maar de overdenkingen zijn ook in volgorde van de bijbelboeken opgenomen. Met leest dus de overdenkingen van Genesis tot Openbaring. De feeststoffen die per jaar geen vaste datum hebben, zoals Pasen en Pinksteren, staan als bijlage achterin, zodat het dagboek niet aan een bepaald jaar gebonden is.
 
Deze uitgave kwam tot stand in overleg met het Deputaatschap Bijbelverspreiding van de Gereformeerde Gemeenten.
Lees verder
Uitgever: De Ramshoorn
Productcode: BKTHEO02986
Aantal blz.: 370
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 720
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 7