Op het aloude kerkenpad (1)

€ 4,50
€ 6,50

Op het aloude kerkenpad (1)

€ 4,50
€ 6,50
Actuele voorraad: 3
Ds. E. Venema: Op het aloude kerkenpad

Deel 1

Ds. E. Venema diende o.a. de Gereformeerde Gemeenten van zwijndrecht, drachten, Middelburg-Centrum, Elspeet en scherpenisse.
In de laatste gemeente werd hem in februari 1999 emeritaat verleend.
Meer dan 40 jaar betrad hij als dienaar des woords het kerkenpad en talrijk waren de pastorale ontmoetingen die hij mocht hebben

Velen in den lande kennen zijn beeldende preektrant en zullen die zeker herkennen in dit boek, waarin Ds. Venema -vaak op ontroerende wijze- vertelt aan, en in samenspraak is met zijn oude vriend Jonathan.

Op het aloude kerkenpad mogen zij spreken van de zoete banden, die hen binden aan het volk van God.
 
  1. Zonder Mij kunt gij niets doen
  2. Bedelaars en bezitters
  3. Menigmaal gespaard voor de dood
  4. Doof voor de roepstemmen
  5. Er is meer te verkijgen
  6. Doorgrond al mijn verlangen
  7. God zal het zien en zoeken
  8. Kerkelijk recht en Gods recht
  9. Hij maakt kromme wegen recht
10. De Koning zorgt ook voor bedelaars
11. Gij hebt mijn omzwerven geteld
12. Dat komt uit de omstreken
13. Het moet allemaal wat 'ruimer'
14. En neem Uw Heilige Geest niet van ons
15. Nauwelijks zalig worden
16.  Hoe zal ons einde zijn?
17. Overgebleven, ondanks schuld en zonde
18. De Heere is goed voor een slecht mens
19. Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind!
20. Een lofzang in de nacht
21. Hij werd verlost, God heeft hem welgedaan
22. Uw tent zal veilig wezen
23. Wie van ons zal de eerste zijn?
24. Ik kende Hem niet
25. De oude wijn is beter dan de nieuwe
26. Hij was Thomas en bleef Thomas
27. God is Rechter, Hij beslist
28. Voor Zijn troon en hier beneden
29. Niet alleen Demas
30. Getekend door het bloed van Christus
31. Als de alleronwaardigste
32. Bij deze dingen leeft mijn ziel
33. Hij vreesde niet meer
34. Uw wil geschiede
35. Ontmoeting op Nieuwjaarsmorgen
36. God is niet veranderd
37. Leren, en... afleren
38. Zij reisden hun weg met blijdschap
39. In de ban van de tijdgeest
40. Hoe zalig is het volk
41. Zijn plaats is ledig
42. Veilig, achter doorboorde handen
Lees verder
Uitgever: Gebr. Koster, Barneveld
Productcode: BKTHEO03768
Aantal blz.: 144
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 345
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 3