Eigeman,%20Zijn%20Naam%20is%20Ontfermer

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 5,50

C.W.H. Eigeman en B. Eigeman-Mulder: Zijn Naam is Ontfermer

In 1913 stelde C.W.H. Eigeman zijn levensweg op schrift. Hij was toen 68 jaar en had vanwege een hartaandoening zich genoodzaakt gezien zijn werk als hervormd voorganger te Ederveen en oefenaar in tal van vrije Gereformeerde Gemeenten neer te leggen.
De bedoeling van het schrijven van zijn levensweg was de leiding Gods met hem als een herinnering aan hem aan zijn kinderen en kleinkinderen na te laten. Zijn echtgenote spoorde hij aan hetzelfde te doen. Deze ging daartoe na veel aandrang van haar man eveneens over. Zij gebruikte daarvoor de afschriften van een aantal brieven aan familieleden en hartevrienden, waarin zij rond de eeuwwisseling het een en ander van haar zieleleven had verteld.
Beide levensgeschiedenissen zijn meer dan 80 jaar in de kring van de familie bewaard gebleven en hebben daar gecirculeerd. Voorzien van historische aantekeningen en een biografische inleiding worden ze thans voor een breder publiek in druk uitgegeven. Eveneens zijn opgenomen een tweetal brieven die Eigeman aan het eind van zijn leven schreef.

244