Al de rechten van Uw mond

€ 23,50

Al de rechten van Uw mond

€ 23,50
Actuele voorraad: 1

Ds. A. Verschuure: Al de rechten van Uw mond
-anderen aangeprezen-

Deel 1

Omdat er altijd weer vraag is naar preken rondom het kerkelijke jaar en andere bijzondere dagen, zoals onder andere biddag en dankdag, is gevraagd om eerder uitgesproken preken daarvoor aan het papier toe te vertrouwen.
In een tweetal bundels onder de titel: 'Al de rechten van Uw mond' met als toevoeging: -anderen aangeprezen-, verschijnen totaal zesentwintig preken. Het eerste deel met de eerste dertien preken bevat stoffen vanaf advent tot de lijdensweken. Het tweede deel wat D.V. later uitkomt begint weer met een lijdenspreek en sluit af met dankdagpreken.
Als titel voor de beide boeken die verschijnen is gekozen voor een zin uit Psalm 119:7 berijmd. Een psalmvers dat iets weergeeft van hoe het bij ogenblikken mocht liggen in het hart van de predikant toen hij de preken mocht uitspreken.

'k Heb and'ren al de rechten van Uw mond
Met lust verteld, hen vlijtig onderwezen; ( )
Door mij betracht, en and'ren aangeprezen.

Uit de eerste zin van dit psalmvers is de titel van het boek genomen: 'Al de rechten vaan Uw mond'. Met als bijzin daaronder de laatste twee woorden uit de laatste zin van dit psalmvers: '-anderen aangeprezen-'.

 1. De laatste belofte in het Oude Testament aangaande de komende Christus
  Adventpreek over Maleachi 4:2a 
  (kan tevens als voorbereidingspreek op het H.A. worden gebruikt)
 2. Het geslachtsregister van Jezus Christus
  Adventpreek over Matthéüs 1:1a
 3. De kribbe van Bethlehem
  Kerstpreek over Lukas 2:7
 4. Jozefs' Kerstfeest
  Kerstpreek over Matthéüs 1:25
 5. Een apostolische boodschap van Johannes op oudejaarsavond
  Oudejaarspredikatie over 1 Johannes 1:7b
 6. De rechterstoel van Christus
  Oudejaarspreek over 2 Korinthe 5:10
 7. Genadetijd, ook in 2023
  Nieuwjaarspreek over 2 Korinthe 6:2b
 8. Een gebed van Mozes
  Nieuwjaarspreek over Exodus 33:14-15
 9. De prediking van Johannes de Doper
  Preek over Johannes 1:36b
 10. De vier beelden die Christus gebruikt in het onderwijs aan Nicodémus
  Preek over Johannes 3:1-21
 11. Daniëls afhankelijke gebedsleven
  Biddagpreek over Daniël 6:11
 12. Petrus' boodschap in een bange tijd
  Biddagavondpreek over 1 Petrus 4:7
 13. De voetwassing
  Lijdenspreek over Johannes 13:10-17
Lees verder
Uitgever: Van Velzen
Productcode: 9789070697723
Aantal blz.: 218
Staat: Nieuw
Gewicht: 450
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1