Duisternis tot licht gemaakt

€ 17,90

Duisternis tot licht gemaakt

€ 17,90
Actuele voorraad: 1

Ds. A.T. Huijser: De duisternis tot licht gemaakt

Acht preken over Johannes 9

Blind was hij vanaf zijn geboorte, zowel in lichamelijke als in geestelijk opzicht. Zo ging hij door het leven, totdat hij Christus ontmoette. Door middel van een mengsel van slijk genas Hij deze man van zijn blindheid. En niet alleen ontving hij op wonderlijke wijze het licht in zijn natuurlijke ogen. Door het zaligmakende werk van Christus, toegepast door de Heilige Geest, werden ook zijn zielsogen geopend.
De lijn van de duisternis naar het licht, door de tussenkomst van de MIddelaar, komt in deze preken helder naar voren. Over het grote doel van dit dubbele wonder heeft Hij Zelf gezegd: 'Dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken Desgenen Die Mij gezonden heeft.'

  1. Jezus ontmoet de blindgeborene, Johannes 9:1-5
  2. Jezus geneest de blindgeboren, Johannes 9:6-7
  3. De genezen blinde en zijn buren, Johannes 9:10
  4. De genezen blinde en de farizeeën, Johannes 9:13,17
  5. De genezen blinde en zijn ouders, Johannes 9:19
  6. De genezen blinde nader onderzocht, Johannes 9:24-25
  7. De genezen blinde en Jezus, Johannes 9: 36
  8. Jezus' toepassing op de genezing van de blindgeborene, Johannes 9: 39-41

Ds. A.T. Huijser is predikant aan de Gereformeerde Gemeente te Sliedrecht.

Lees verder
Productcode: 9789033129506
Aantal blz.: 138
Gewicht: 351
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1