Mastenbroek, Geoefend in de genade.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 17,90

J. Mstenbroek: Geoefend in de genade

Uit het lezen van tien godvrezende mannen

In dit boek zijn tien levensschetsen opgenomen van mannen die de Heere vreedsen. Zij waren geoefend in de genade die de Heere hun schonk, de een meer, de ander minder. In hun leven getuigden zij ervan, in woord, in geschrift, in wandel. Of men nu een predikant, een ouderling of een eenvoudige gezelschapsman was - allen gaven ze onderwijs vanuit de voorleefde praktijk der godzaligheid.

Bij het beschrijven van het doorbrekend genadewerk in zondaarsharten en de oefeningen des geloofs moeten me meestal wat dieper in het verleden terug. Tegelijkertijd is het dezelfde God Die Zijn volk bekeert zoals Hij dat altijd heeft gedaan, en nóg doet.

J. Mastenbroek was jarenlang bibliothecaris van de Theologische School der Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam.
Vele (kerk)historische publicaties en artikelen staan op zijn naam.

Gerelateerde producten

238