Hogepriesterlijk gebed

€ 15,95

Hogepriesterlijk gebed

€ 15,95
Actuele voorraad: 2

Ds. Joh. vd. Poel: Het Hogepriesterlijk gebed

Zeven preken

Ds. Joh. van der Poel (19009-1981) was niet alleen binnen zijn eigen kerkverband, de Oud Gereformeerde Gemeenten, maar ook daarbuiten een geliefd predikant. Vanwege zijn singuliere gaven, zijn godvruchtige levenswandel en zijn beminnelijke karakter nam hij een grote plaats in onder allen die de bevindelijke gereformeerde leer zijn toegedaan.

In deze bundel van zeven preken behandelt hij het Hogepriesterlijk gebed. Typerend is de ernst waarmee hij de grote genade voor Gods kinderen tekent, maar evenzeer de indringende waarschuwing waarmee hij allen die buiten Christus zijn aanspreekt. Hen wijst hij met aandrang en liefdevol op de mogelijkheid van zalig worden door de grote Voorbidder, Christus.

  1. Het Hogepriesterlijk gebed: Johannes 17:1
  2. Opdat Uw Zoon U verheerlijke: Johannes 17: 1 en 2
  3. Het eeuwige leven: Johannes 17:3
  4. Ik heb U verheerlijkt op de aarde: Johannes 17: 3 en 4
  5. En nu, verheerlijkt Mij, Gij Vader : Johannes 17:4 en 5
  6. Ik heb Uw Naam geopenbaard: Johannes 17:6
  7. Ik bid dat Gij haar bewaart van de boze: Johannes 17:15
Lees verder
Uitgever: De Banier
Productcode: 9789402908640
Aantal blz.: 133
Staat: Nieuw
Gewicht: 350
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 2