Om de kernpunten van het evangelie

€ 35,00

Om de kernpunten van het evangelie

€ 35,00
Actuele voorraad: 2

Leen J. van Valen: Om de kernpunten van het evangelie

Paralellen tussen Schots en Nederlands Gereformeerd Piëtisme en Evangelikalisme in de eeuw van Verlichting

Deze studie richt zich op de relatie van het Schotse Gereformeerd Piëtisme tot een analoge beweging in de Republiek der Verenigde Nederlanden in de achttiende eeuw. Persoonlijke piëtistische contacten tussen beide landen komen aan bod, evenals de ontvangst van Schotse Piëtistische ideeën in de Nederlanden, met name de theologische accenten van de Marrow-mannen.

Er wordt aandacht besteed aan de eigenheid van de Schotse 'vroomheid' (Schots Gereformeerd Piëtisme) en de theologische accenten daarvan. Vervolgens worden parallellen tussen het Schots en Nederlands Piëtisme onderzocht. Geestverwante vertegenwoordigers van het Nederlands Gereformeerd Piëtisme komen aan de orde. Verder is onderzocht in hoeverre het Schotse Piëtisme ten tijde van de Great Awakening (Evangelikalisme) de opwekkingen in Schotland en Nederland bevorderde. Daarbij wordt de spilfiguur tussen beide bewegingen, Hugh Kennedy (1698-1764), predikant van de Schotse kerk te Rotterdam, belicht.

Lees verder
Uitgever: De Dauw
Productcode: 9789090370101
Aantal blz.: 400
Staat: Nieuw
Gewicht: 4000
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 2