Driessen, De rijkdom van Zijn genade.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 24,95

Ds. J. Driessen: De rijkdom van Zijn genade

17 preken over de Dordtse Leerregels

'Zie, daarom gaan de Dordtse Leerregels als het ware met deze mensen in gesprek, en geven ze antwoord op de vragen van het hart'. Dit is een treffend citaat uit een van de preken van ds. J. Driessen over dit derde belijdenisgeschrift van onze drie Formulieren van Enigheid. Het is typerend voor de manier waarop hij te werk is gegaan.
In dit boek heeft ds. Driessen in zeventien preken de Dordtse Leerregels uitgelegd. De preken geven er een heldere verklaring van. Het gaat hem om wat de titel De rijkdom van Zijn genade aangeeft, namelijk Gods verkiezend welbehagen in Zijn grote genade te laten schiteren tegen de achtergrond van onze menselijke verlorenheid.

De in 2021 overleden pastor doet dat beknopt maar toch grondig; hij doet dat tegelijk eenvoudig en helder onderwijzend. Het actuele en waarschuwend element ontbreekt in deze preken beslist niet, maar de grootste kracht ervan ligt toch wel in de pastorale bewogenheid waarmee hij heel dicht hij het hart van de hoorders en lezers komt. Daardoor liggen er in dit boek rijke schatten voor het geestelijk leven. Zo mag deze predikant nog spreken, nadat hij van zijn aardse post werd afgelost.

 1. Een voor God verloren mensheid, en een wonder van Goddelijke genade: H1, paragraaf 1-2
 2. De verkondiging van het Evangelie en haar uitwerking: H1, paragraaf 3-6
 3. Het geheim van Gods verkiezing: H1 paragraaf 7-11
 4. De verzekering van Gods verkiezing: H1, paragraaf 12-13
 5. De prediking van de verkiezing: H1, paragraaf 14-15
 6. De troost van de verkiezing: H1, paragraaf 16-18
 7. De algenoegzaamheid van Christus' werk, en de prediking daarvan: H2, paragraaf 1-6
 8. Gods vrije raad ten aanzien van een zwarte bruid: H2, paragraaf 7-9
 9. Een prediking van vijfmaal licht: H3/4, paragraaf 1-6
 10. De Evangelieroeping en haar gevolgen: H3/4, paragraaf 7-10
 11. De wedergeboorte en haar vruchten: H3/4, paragraaf 11-14
 12. Het werk van Gods vrije genade: H3/4, paragraaf 15-17
 13. Het wonder van Gods trouw: H5, paragraaf 1-3
 14. Lessen over vallen en bewaard worden: H5, paragraaf 4-6
 15. Gods genadige bewaring van de Zijnen: H5, paragraaf 7-8
 16. De zekerheid van bewaring en volharding: H5, paragraaf 9-11
 17. De volharding van de heiligen: H5, paragraaf 12-15
238