Der armen spijs

Door: Blok, Ds. P.
€ 16,50

Der armen spijs

Door: Blok, Ds. P.
€ 16,50
Actuele voorraad: 1

Ds. P. Blok: Der armen spijs

Wekelijks meditaties

  1) De wetgever onder de wet - Lukas 2 : 21
  2) Een kind van God geleid naar de Zoon van God - Lukas 2 : 38
  3) Jezus te Bethábara - Mattheüs 3 : 14
  4) De wijsheid Gods in de bediening van het Woord - Mattheüs 5 : 1
  5) De zaligheid van de armen - Mattheüs 5 : 3
  6) De zaligheid van de barmhartigen - Mattheüs 5 : 7
  7) Het komen tot Christus - Johannes 6 : 37
  8) Het souvereine Godswerk - Johannes 6 : 45
  9) Het geloofsleven van de hoofdman - Mattheüs 8 : 8
10) Het geloof van de blinden - Mattheüs 9 : 28b
11) De genezing van de blinden - Mattheüs 9 : 28b
12) Het volgen van Christus - Mattheüs 16 : 24
13) De ware reiniging - Johannes 13 : 8b
14) In het heiligdom van Christus' lijden - Jesaja 53 : 2b
15) Christus de Koning der waarheid - Johannes 18 : 37
16) De grote Hogepriester - Hebreeën 5 : 7
17) Geloofsvolgen - Hebreeën 12 : 13
18) Jezus' uitgaan buiten het leger - Hebreeën 13 : 12
19) Duisternis - Mattheüs 27 : 45
20) Jezus is opgewekt - 2 Timotheüs 2 : 8
21) Ten laatste gezien - 1 Korinthe 15 : 8
22) De gegronde hoop van Gods gemeente - 1 Korinthe 15 : 20
23) De toekomstverwachting van Gods kinderen - Jesaja 25 : 8
24) De weg der bekering - Efeze 5 : 14
25) Christus' ambtelijke bediening - Markus 16 : 19
26) Het bedroeven van de Heilige Geest - Efeze 4 : 30
27) Het wonder van vrije genade - Handelingen 8 : 34
28) Het geestelijke huwelijk - Romeinen 7 : 4
29) Het ware geloofsleven - 1 Korinthe 1 : 9
30) De prediking van Christus - 1 Korinthe 1 : 23
31) Gods souvereine werk - 2 Korinthe 4 : 6
32) Levensverwachting in de levensstrijd - 2 Korinthe 4 : 17
33) Gods grondeloze barmhartigheid - Efeze 2 : 4 - 5
34) Abrahams gehoorzaamheid - Hebreeën 11 : 8
35) De geloofsverwachting betreffende de stad God - Hebreeën 11 : 10
36) Abrahams geloofsoffer - Hebreeën 11 : 17
37) Geen blijvende stad - Hebreeën 13 : 14
38) Een legerplaats van een pelgrim - Genesis 28 : 19a
39) Jabes door de Heere verlost - 1 Samuël 11 : 9
40) De roem van Gods genade - Psalm 113 : 4 - 6
41) Reine zielsverlangens - Psalm 119 : 131
42) Een treffende bemoediging aan de zwarte bruid - Hooglied 4 : 6
43) God is mijn heil - Jesaja 12 : 2
44) Het geloofsverlangen - Jesaja 26 : 9a
45) Gods verbondsweldaden aan Zijn volk - Jesaja 44 : 1 - 2
46) Gods Vaderlijke betrekking tot Zijn volk - Jeremia 31 : 20
47) Het geheim van het nieuwe verbond - Jeremia 31 : 33
48) Gods trouw aan een ontrouw volk - Hosea 14 : 9
49) De gepredikte strijd - Genesis 3 : 15
50) Het Rijsje uit Isaï - Jesaja 11 : 1
51) De openbaring van Christus als de Gezalfde des Vaders - Jesaja 61 : 1
52) Oudejaar, een ernstige waarschuwing - 1 Petrus 4 : 7a

Lees verder
Uitgever: Gebr. Koster, Barneveld
Productcode: BKTHEO00250
Aantal blz.: 180
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 540
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1