Immens,%20Godvruchtige%20avondmaalganger%202

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Petrus Immens: De Godvruchtige avondmaalganger

Tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk bericht aangaande het Geloof, het Verbond der genade en een Godewaardig gebruik van dat heilige bondzegel.
 
In zijn leven was de Weleerwaarde zeer geleerde en Godzalige heer Petrus Immens laatst zeer getrouw leraar en voorganger in de gemeente van Jezus Christus te Middelburg.
 
Uitgegeven met een voorrede, ter aanprijzing van de Gedachtenis des Rechtvaardigen, over Spreuken 10 : 7, door Jakobus Willemsen S.S. Theologie Professor en Predikant te Middelburg.
 
Vermeerd met Veertien gezangen door Johannes Hazeu Czn.
244