Eckeveld,%20Geloof%20en%20beproeving

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 7,50

Ds. J.J. van Eckeveld: Geloof en beproeving

Het leven van Abraham

Ook de geschiedenis van Abraham die de Bijbel ons beschrijft is heilsgeschiedenis, dat wil zeggen: geschiedenis van het komen van het heil in Christus.
Immers, eens zou uit Abraham Christus voortkomen. De lijn van Abraham naar Izak loopt door, door de eeuwen heen, tot op de dag van Christus. Van de spelonk van Machpela loopt de lijn door naar de spelonk in de hof van Jozef van Arimathea.
En de God van Abraham, Die de God der geslachten is, leeft nog.

Ds. Van Eckeveld overdenkt in dit boek op meditatieve wijze leven van Abraham. Het bevat veel lessen voor het persoonlijk leven. Daarnaast zijn kleurenfoto's en kaderteksten met verhelderende toelichtingen opgenomen.

 1. Het woord des Heeren tot Abram in Ur - Genesis 12 : 1 - 3
 2. Abram op doorreis - Genesis 12 : 4 - 9
 3. De vader der gelovigen in de diepte van de zonde - Genesis 12 : 10 - 20
 4. Abram en Lot - Genesis 13
 5. De krijgstocht van Abram - Genesis 14
 6. Een nieuwe openbaring des Heeren aan Abram - Genesis 15 : 1 - 5
 7. Geloven en verwachten - Genesis 15 : 6 - 8
 8. De Heere maakt een verbond met Abram - Genesis 15 : 9 - 21
 9. Sarai, Hagar en Abram - Genesis 16 : 1 - 6
 10. Hagar in de woestijn - Genesis 16 : 6 - 16
 11. De verschijning des Heeren aan Abram - Genesis 17 : 1 - 4
 12. De Heere komt tot Abraham met Zijn genade - Genesis 17 : 5 - 14
 13. Wie Abraham was tegenover de Verbondsgod - Genesis 17 : 15 - 27
 14. De hemelse verschijning aan de eikenbossen - Genesis 18 - 1- 15
 15. Abraham als voorbidder voor Sodom - Genesis 18 : 16 - 33
 16. Abraham bij de plaats der verwoesting - Genesis 19 : 27 - 29
 17. Abraham in Gerar - Genesis 20
 18. De geboorte van Izak - Genesis 21 : 1 - 8
 19. De scheiding tussen Izak en Ismaël - Genesis 21 : 9 - 21
 20. Abraham en Abimelech - Genesis 21 : 22 - 34
 21. Het wonder van de plaatsbekleding - Genesis 22
 22. De dood en begrafenis van Sara - Genesis 23
 23. Een vrouw voor Izak - Genesis 24
 24. Genesis 25 : 1 - 11
244