Zijderveld,%20Van%20s%20Heeren%20wegen%20(2)

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 4,50

Ds. G.A. Zijderveld: Van 's Heeren wegen

Zestal predikaties

1) Het offer van Abraham - Genesis 22 : 11 - 12
2) Gods liefde voor Zijn volk - Deuteronomium 32 : 10
3) De ware Medicijnmeester - Markus 5 : 27 - 28
4) De uitnemendheid der kennis van Christus - Filippenzen 3 : 8 - 9
5) Zelfonderzoek - 1 Petrus 4 : 18
6) De heerlijke toekomst van Gods volk - Openbaring 21 : 25b

244